Reviderade konsulära avgifter from 27 September 2017

Ambassaden har reviderat de konsulära avgifterna (i lokal valuta 'dirham') som börjar gälla from 27 September 2017.

Listan med de reviderade avgifterna finner du genom att klicka här! Eller under rubriken 'Service till svenska medborgare' / Avgifter.

Navigation

Top