Osnovne činjenice

Opšti preduslov za dobijanje boravišne dozvole na osnovu studija je da budete primljeni na redovne studije tokom kojih možete da se izdržavate, i da imate važeći pasoš. Boravišna dozvola treba da vam bude odobrena pre no što otputujete u Švedsku.

Pravila variraju u zavisnosti od vrste studija. Za detaljan opis pravila pogledajte internet stranicu Zavoda za migracije.

Internet stranica Zavoda za migracije

Univerzitet ili viša škola može zahtevati da platite školarinu, najverovatnije jedan deo unapred. Obratite se dotičnom univerzitetu ili višoj školi za više informacija.

Portal Study in Sweden sadrži sve važne informacije o visokom obrazovanju u Švedskoj.

Boravišna kartica

Oni kojima je odobrena boravišna dozvola dobiće i boravišnu karticu. Kartica je dokaz da vam je boravišna dozvola odobrena.

Ako vam je potrebna viza za put u Švedsku

Ako vam inače je potrebna viza, treba da pokažete boravišnu karticu uz važeći pasoš prilikom ulaska u Švedsku. U tu svrhu treba da se fotografišete i ostavite otiske prstiju u ambasadi. Kartica se proizvodi u Švedskoj i može proći i do četiri nedelje pre no što kartica konačno stigne u ambasadu.

Ako vam nije potrebna viza za ulazak u Švedsku

Ako imate boravišnu dozvolu, a nije vam potrebna viza, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti karticu tamo. Ponesite sa sobom kopiju odluke koju ćete pokazati prilikom ulaska u zemlju. Kada stignete u Švedsku, treba da posetite Zavod za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. Kada boravišna kartica bude gotova, biće poslata na vašu adresu u Švedskoj.

Članovi porodice

Član porodice (supružnik ili maloletno dete) može da dobije boravišnu dozvolu u istom periodu u kojem je odobrena i studentu, pod uslovom da ispunjavaju predviđene kriterijume. Čak i članovi porodice kojima bude odobrena boravišna dozvola treba da dobiju boravišnu karticu (videti iznad).

Više o boravišnim dozvolama za članove porodice pročitajte na internet stranici Zavoda za migracije