Osnovne činjenice

Da biste dobili radnu dozvolu, morate prvo dobiti radni poziv. Radna dozvola treba da bude odobrena pre no što otputujete u Švedsku. Ako ćete biti zaposleni kraće od tri meseca, možda će vam trebati i viza. Informacije o tome kako da nađete posao u Švedskoj možete potražiti u dokumentu sa desne strane. Napominjemo da Ambasada nikako ne posreduje u pronalaženju posla u Švedskoj.

Postoje razne vrste radnih dozvola, na primer za umetnike, au pairove, skupljače bobica, gostujuće istraživače, sportiste i trenere. Više informacija možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije. Tamo su opisani i izuzeci koji važe za bavljenje određenim profesijama u ograničenom vremenskom roku u Švedskoj.

Internet stranica Zavoda za migracije

VAŽNO: Naglašavamo da elektronske zahteve podnosi poslodavac u Švedskoj, popunjavanjem radne ponude za vas preko interneta, na stranici Zavoda za migracije. Vas će Zavod za migracije tek kasnije kontaktirati kada obradi aplikaciju - stoga proveravajte redovno vaš mejl na adresi koju ste dali poslodavcu.

Državljani EU/EES zemalja

Kao državljanin zemlje članice EU imate pravo na rad u Švedskoj bez radne dozvole.

Posebna pravila važe za one koji imaju trajnu boravišnu dozvolu u nekoj drugoj EU zemlji.

Više o pravilima koja važe za državljane EU/EES zemalja i one koji imaju trajnu boravišnu dozvolu u nekoj EU zemlji možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije.

Boravišna kartica

Ako vam je radna dozvola odobrena na period duži od tri meseca, dobićete i boravišnu karticu. Kartica je dokaz da imate boravišnu dozvolu.

Ako vam je potrebna viza za put u Švedsku

Ako vam inače je potrebna viza, treba da pokažete boravišnu karticu uz važeći pasoš prilikom ulaska u Švedsku. U tu svrhu treba da se fotografišete i ostavite otiske prstiju u ambasadi. To možete učiniti dok čekate na odluku ili nakon što stigne odluka. Kartica se proizvodi u Švedskoj i može proći i do četiri nedelje pre no što kartica konačno stigne u ambasadu.

Ako vam nije potrebna viza za put u Švedsku

Ako imate dozvolu za boravak duži od tri meseca, a nije vam potrebna viza, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti karticu tamo. Ponesite sa sobom kopiju odluke koju ćete pokazati prilikom ulaska u zemlju. Kada stignete u Švedsku, treba da posetite Zavod za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. Kada boravišna kartica bude gotova, biće poslata na vašu adresu u Švedskoj.