Lista profesija za kojima postoji velika potražnja

Zanimanja za kojima postoji velika potražnja u Švedskoj navedena su na listi koja se redovno dopunjava. Ovo znači da, ukoliko vas poslodavac poziva na razgovor za posao u jednoj od dolenavedenih profesija, za radnu dozvolu možete aplicirati iz Švedske umesto da se vratite u domovinu i podnesete zahtev odatle. Informacije o tome kako da nađete posao u Švedskoj možete potražiti u dokumentu sa desne strane.  

Švedski Zavod za migracije, ISSN 1650-2515,  objavljeno 28. jula 2016. godine.

Više informacija možete naći na internet stranici Zavoda za migracije.

Alatničari (Verktygsmakare)

Apotekari (Apotekare)

Arhitekte (Arkiteker)

Asistenti u programima pružanja psiho-socijalne podrške (Behandlingsassistenter)

Babice (Barnmorskor)

Betonjeri (Betongarbetare)

Biomedicinski analitičari (Biomedicinska analytiker)

Bravari (Låssmeder)

Čuvari (Väktare)

Električari na instalacijama (Installationselektriker)

Električari u elektrodistribuciji (Distributionselektriker)

Elektroinstalateri (Elmontörer)

Elektroinženjeri i elektrotehničari (Elingenjörer och eltekniker)

Farmaceutski tehničari (Receptarier)

Fizioterapeti i treneri pri rehabilitaciji (Fysioterapeuter/sjukgymnaster)

Frizeri (Frisörer)

Geometri (Lantmätare)

Građevinski inženjeri i tehničari (Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker)

Inspektori za zaštitu na radu i životne sredine (Miljö- och hälsoskyddsinspektörer)

Instruktori vožnje (Trafiklärare)

Inženjeri i tehničari – elektronika i tehnika (Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker inom elektronik och teleteknik)

Inženjeri – električna struja (Civilingenjörer, elkraft)

Inženjeri – geografski informativni sistemi (GIS-ingenjörer)

Inženjeri – grejanje, vodoinstalacije i ventilacija (VVS-ingenjörer)

Inženjeri i tehničari – hemija (Civilingenjörer inom kemi, kemiingenjörer och kemitekniker)

Inženjeri – izgradnja (Civilingenjörer, bygg och anläggning )

Inženjeri mašinstva i mašinski tehničari (Maskiningenjörer och maskintekniker)

Inženjeri – mehanika (Civilingenjörer, maskin)

Inženjeri i tehničari – rudarstva i metalurgije (Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi)

Ispitivači i menadžeri ispitivanja (Testare och testledare)

IT arhitekte (IT-arkitekter)

IT tehničari (Drifttekniker, IT)

Knjigovođe (Redovisningsekonomer)

Komercijalisti (Företagssäljare)

Konobari (Servitörer)

Kustosi/kuratori (Kuratorer)

Kuvari (Kockar)

Lakireri (Lackerare)

Lekari (Läkare)

Limari – laka limarija (Tunnplåtslagare)

Limari – teška limarija (Byggnadsplåtslagare)

Livničari (Gjutare)

Logističari (Logistiker)

Marketing menadžeri i analitičari (Marknadsanalytiker ooch marknadsförare)

Mašinovođe (Lokförare)

Mašinski alati, CNC operateri (CNC-Operatörer)

Medicinski administrativni radnici (Medicinska sekreterare)

Medicinske sestre – gerijatrijske (Geriatriksjuksköterskor)

Medicinske sestre – hirurške (Operationssjuksköterskor)

Medicinske sestre – javno zdravlje (Distriktssjuksköterskor)

Medicinske sestre – negovateljice (Undersköterskor)

Medicinske sestre – opšti smer (Sjuksköterskor – grundutbildade)

Medicinske sestre – pedijatrijske (Barnsjuksköterskor)

Medicinske sestre – rendgenske (Röntgensjuksköterskor)

Medicinske sestre – stomatološke (Tandsköterskor)

Medicinske sestre za hitnu medicinsku negu (Sjuksköterskor inom akutsjukvård)

Medicinske sestre i negovatelji za psihijatrijsku negu (Sjuksköterskor och skötare, psykiatrisk vård)

Mehaničari kamiona (Lastbilsmekaniker)

Mehaničari motornih vozila (Bilmekaniker)

Mesari, kasapini i tranžeri mesa (Slaktare och styckare)

Moleri (Målare)

Monteri izolacije (Isoleringsmontörer)

Monteri krovnih pokrivača (Takmontörer)

Nastavnici i učitelji u osnovnim školama (Lärare i grundskolans tidigare och senare år)

Nastavnici za estetske i praktične predmete (Lärare i estetiska och praktiska ämnen)

Nastavnici za opšte predmete u srednjim školama (Gymnasielärare i allmänna ämnen)

Nastavnici za predškolski uzrast (Förskollärare)

Nastavnici za stručne predmete u srednjim školama (Gymnasielärare i yrkesämnen)

Operateri mašina za zemljane radove (Anläggningsmaskinförare)

Operateri na motorizovanim šumarskim postrojenjima (Skogsmaskinförare)

Operateri poljoprivrednih mašina (Maskinförare, lantbruk)

Operateri u farmaceutskoj proizvodnji (Processoperatörer, kemisk basindustri)

Optičari (Optiker)

Pedagozi za osobe sa posebnim potrebama (Specialpedagoger)

Pedagozi za slobodne aktivnosti (Fritidspedagoger)

Pekari, poslastičari i konditori (Bagare/Konditorer)

Postavljači podova (Golvläggare)

Priprema i postavljanje metalnih konstrukcija (Grovplåtslagare)

Procenitelji pružanja socijalne pomoći (Biståndsbedömare)

Profesori na fakultetima i višim školama (Universitets- och högskolelärare)

Programeri softvera i sistema (Mjukvaru- och systemutvecklare)

Psiholozi (Psykologer)

Radnici na izgradnji železnica i puteva (Anläggningsarbetare)

Radnici na kranu (Kranförare)

Radnici na obradi drveta, stolari (Träarbetare, snickare)

Radnici na obradi metala (Verkstadsmekaniker)

Savetnici za profesionalno i studijsko usmerenje (Studie- och yrkesvägledare)

Serviseri mašinske opreme (Maskinreparatörer)

Sistem administratori (Systemförvaltare/systemadministratörer)

Socijalni radnici (Socialsekreterare)

Stakloresci (Glasmästare)

Stomatolozi (Tandläkare)

Šef nabavke (Inköpare)

Špediteri (Speditörer)

Šumari (Skogsarbetare)

Taksisti (Taxiförare)

Tehničari automatskog upravljanja (Styr- och reglertekniker)

Tehničari, toplana i vodovod (Drifttekniker vid värme- och vattenverk)

Tehničari u održavanju nekretnina (Fastighetstekniker)

Tehničari za alarme (Larmtekniker)

Telemarketeri (Telefonförsäljare)

Terapeuti na radnom mestu (Arbetsterapeuter)

Vodoinstalateri (VVS-montörer)

Vozači autobusa (Bussförare)

Vozači kamiona (Lastbilförare)

Zatvorski čuvari (Kriminalvårdare)

Zidari, klesari i keramičari (Murare och plattsättare)

Zubni higijeničari (Tandhygienister)

Zavarivači (Svetsare)