Kako podneti zahtev

U većini slučajeva se podnošenje zahteva za radnu dozvolu može obaviti preko internet stranice Zavoda za migracije. Ako zahtev podnostite elektronski, a ne treba vam viza za ulazak u Švedsku, u principu nema potrebe da uopšte odlazite u ambasadu. Bez obzira na to kako podnosite zahtev, radna dozvola vam mora biti odobrena pre ulaska u Švedsku.

Elektronski zahtev

(Za zahteve koji se podnose lično, pogledati niže)

1. Pripremite se

Proverite koja dokumenta i informacije su vam potrebni. Zavod za migracije daje prioritet zahtevima koji imaju sve što je potrebno, tako da se odluka donosi brže.

Više o potrebnoj dokumentaciji možete naći putem linka Potrebna dokumentacija ili na internet stranici Zavoda za migracije.

Internet stranica Zavoda za migracije

2. Podnesite zahtev

Sledite uputstva Zavoda za migracije. Pridodajte dokumenta elektronski i platite taksu VISA ili Master karticom.

Vaši članovi porodice mogu podneti zahtev u sklopu iste elektronske aplikacije zajedno sa vama.

Elektronski zahtev odlazi direktno u Zavod za migracije na obradu i rešavanje.

Elektronski zahtev na internet stranici Zavoda za migracije

3. Sačekajte odluku

Obaveštenje o donetoj odluci Zavoda za migracije dobićete putem mejla, a istovremeno i vaš poslodavac. Sam sadržaj odluke možete dobiti iz ambasade putem mejla koji ste ostavili prilikom podnošenja zahteva. U tom slučaju kontaktirajte ambasadu putem telefona ili elektronske pošte i naručite sadržaj odluke. Ako želite da sadržaj podignete lično, dobrodošli ste bez prethodne najave svakog ponedeljka ili četvrtka 09.00-11.00. Tom prilikom ponesite svoj pasoš sa sobom.

Adresu ambasade naći ćete u meniju sa leve strane u rubrici Kontakt.

4. Sačekajte boravišnu karticu

Ako vam se odobri boravišna dozvola, dobijate i boravišnu karticu.

Ako vam je potrebna viza za put u Švedsku

Posetite ambasadu da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju. To možete učiniti dok čekate na odluku ili nakon što vam bude odobrena radna dozvola. Bez prethodnog najavljivanja možete posetiti ambasadu bilo kojeg ponedeljka ili četvrtka 09.00-11.00, a sa sobom ponesite pasoš koji ste koristili prilikom podnošenja zahteva.

Može proći i do četiri nedelje dok boravišna kartica ne bude proizvedena i isporučena ambasadi. Kada kartica stigne u ambasadu, putem mejla bićete pozvani da je podignete.

Ako vam nije potrebna viza za put u Švedsku

Ako dobijete radnu dozvolu na period duži od tri meseca, a nije vam potrebna viza, možete otputovati direktno u Švedsku i dobiti karticu tamo. Obratite se Zavodu za migracije da biste se fotografisali i ostavili otiske prstiju.

---------------------------------------------------------------------------

Ako zahtev podnosite lično

Ako ne možete ili ne želite da podnesete zahtev preko interneta, zahtev možete podneti i lično u ambasadi, uz pomoć papirne aplikacije.

1. Pripremite se

Proverite koja dokumentacija i podaci su vam potrebni. Zavod za migracije daje prioritet zahtevima koji su potpuni i u tim slučajevima brže donosi odluke.

Pročitajte više u odeljku Potrebna dokumentacija i na internet stranici Zavoda za migracije.

2. Pripremite taksu za podnošenje zahteva

Pročitajte više u odeljku Plaćanje takse.

3. Podnesite zahtev u ambasadi

Ponesite sa sobom popunjene formulare, kompletnu dokumentaciju i tačan iznos u dinarima za uplatu takse za zahtev. Postoje različiti tipovi radnih dozvola, o čemu možete više pročitati na internet stranici Zavoda za migracije.

Adresu ambasade možete naći u meniju sa leve strane u odeljku Kontakt.

Ambasada će potom proslediti vaš zahtev zavodu za migracije u Švedskoj.

Zahtev se može podneti u Ambasadi Švedske u Beogradu, ponedeljkom ili četvrtkom 09.00-11.00. Preporučujemo vam da se prethodno najavite putem telefona, pogotovo ako sa sobom u Švedsku vodite i članove porodice. Termin možete zakazati svakog radnog dana osim petka, u terminu 14.00-15.00, na broj 011-2069270.

4. Sačekajte odluku

Obaveštenje o donetoj odluci Zavod za migracije poslaće ambasadi, a istovremeno i vašem poslodavcu. Ambasada će vas tom prilikom kontaktirati. Sam sadržaj odluke možete dobiti iz ambasade putem mejla koji ste ostavili prilikom podnošenja zahteva. U tom slučaju putem telefona ili elektronske pošte naručite sadržaj odluke od ambasade. Ako želite da sadržaj podignete lično, dobrodošli ste bez prethodne najave svakog ponedeljka ili četvrtka 09.00-11.00. Tom prilikom ponesite svoj pasoš sa sobom.

Adresu ambasade naći ćete u meniju sa leve strane u rubrici Kontakt.

5. Sačekajte boravišnu karticu

Rutina je ista kao i u slučaju elektronskih aplikacija. Pogledajte odeljak o elektronskom podnošenju zahteva.