Putovanje u Švedsku pre i nakon donošenja odluke

Ambasada Švedske ne može da preporuči da podnosilac zahteva otputuje u Švedsku pre no što Zavod za migracije donese odluku u aktuelnom zahtevu. U Švedsku se može otputovati tek nakon što se boravišna dozvola odobri. Vreme obrade zahteva je znatno kraće u elektronskim zahtevima u poređenju sa zahtevima koji se podnose lično. U oba slučaja se u Švedskoj ne sme boraviti dok se čeka na odluku.

Osobe koje podnose zahtev za boravišnu dozvolu dužne su da dozvole Zavodu za migracije ili Ambasadi Švedske da ih fotografiše i uzme im otiske prstiju. Samim tim se biometrijski podaci ostavljaju prilikom podnošenja zahteva.

Izuzetak su, međutim, osobe bez vizne obaveze, koje mogu otputovati u Švedsku i ostaviti biometrijske podatke prilikom posete nekoj od jedinica Zavoda za migracije, bez obzira na to koja jedinica je odobrila boravišnu dozvolu. Imajte na umu da boravišna dozvola mora biti odobrena pre ulaska u Švedsku. Osobe bez vizne obaveze koje su iz nekog razloga putovale u zemlje Šengena i iskoristile svojih 90 dana u bezviznom režimu moraju posetiti švedsku ambasadu u svojoj domovini, ostaviti biometrijske podatke, i potom čekati na boravišnu karticu. Druga mogućnost je da sačekaju sledeći bezvizni period i tada otputuju. 

Kada Zavod za migracije donese odluku, o tome će obavestiti podnosioca zahteva putem i-mejla. Ovom porukom aplikant je informisan da treba da kontaktira najbližu švedsku ambasadu i naruči boravišnu karticu. Međutim, osobe bez vizne obaveze mogu otputovati direktno u Švedsku, bez stupanja u kontakt sa ambasadom, i zatim lično posetiti neku od jedinica Zavoda za migracije i naručiti svoju boravišnu karticu. Kartica će potom biti poslata poštom na kućnu adresu u Švedskoj.