Korisni linkovi u vezi sa preseljenjem u Švedsku

Takozvane "iseljeničke vize" za Švedsku ne postoje. U Švedsku se možete preseliti samo ako vam je prethodno odobrena boravišna dozvola.

Postoje samo tri načina za dobijanje boravišne dozvole u Švedskoj, a to su:

1) Ako imate ponudu zaposlenja od neke švedske firme. Poslodavca u Švedskoj morate naći sami. Naglašavamo da Ambasada Švedske u Beogradu ni na koji način ne posreduje u traženju posla u Švedskoj. Lista deficitarnih zanimanja objavljena na sajtu Ambasade je informativnog karaktera i ne predstavlja konkretan oglas za posao. O načinima traženja posla u Švedskoj možete se informisati preko naše internet stranice: http://www.swedenabroad.com/sr-Latn-RS/Embassies/Belgrad/Raditi-i-iveti-u-vedskoj/Raditi-u-vedskoj/Osnovne-injenice/. Preporučujemo Vam i da posetite sajt Švedskog zavoda za migracije http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Working-in-Sweden.html i Švedske službe za zapošljavanje www.arbetsformedlingen.se, ili da se informišite preko zvaničnih švedskih portala o zaposlenju: http://work.sweden.se/working-in-sweden/finding-a-position/, http://www.jobinsweden.net/english/ i http://www.sweden.se/work. Više o zaposlenju u Švedskoj možete pročitati i u dokumentu "Zaposlenje u Švedskoj" sa desne strane.

2) Na osnovu veze sa bliskim članom porodice koji živi u Švedskoj (gde u obzir dolaze isključivo partnerski/supružnički odnos, ili odnos roditelja i maloletnog deteta), s kojim možete tražiti “spajanje”, da biste nadalje živeli zajedno u Švedskoj. Više o ovome možete pročitati na sajtu Zavoda za migracije ili Ambasade Švedske.

3) Pravo privremenog boravka u Švedskoj možete ostvariti i putem apliciranja za studentsku boravišnu dozvolu. Više o tome možete naći na sajtu Zavoda za migracije ili Ambasade Švedske, ili preko informativnih sajtova www.studyinsweden.se i https://www.universityadmissions.se/intl/start.

 

Nostrifikacija diploma

Ambasada Vas upućuje na sledeće sajtove gde možete naći raspoložive informacije o postupku notrifikacije stranih diploma u Švedskoj. Za sva dalja eventualna pojašnjenja, trebalo bi da se obratite mejlom Savetu za visoko školstvo Švedske, u čijoj nadležnosti je regulisanje priznavanja stranih diploma.

http://www.uhr.se/sv/Information-in-English/Qualifications-recognition/
http://studyinsweden.se/study-information/recognition-of-foreign-diplomas-and-degrees/  

Stockholm Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm
E-mail: registrator@uhr.se

 

Učenje švedskog jezika

Što se tiče učenja švedskog jezika, savetujemo Vam da se informišete preko sledećih sajtova:

http://www.studyinsweden.se/Learn-Swedish/
https://eng.si.se/areas-of-operation/learning-swedish/
http://www.folkuniversitetet.se/In-English/Swedex_In_English/

 

Vozačka dozvola

Sve dok niste prijavljeni u Skatteverketu (Švedskoj poreskoj upravi), imate pravo da vozite sa nacionalnom vozačkom dozvolom do godinu dana (kao turista). Međutim, ukoliko treba da počnete da radite u Švedskoj, odmah po dobijanju poreskog identifikacionog broja u Skatteverketu (samo u slučaju ukoliko već imate odobrenu radnu i boravišnu dozvolu), obratite se Švedskoj agenciji za transport http://www.transportstyrelsen.se/en/, kako biste regulisali pitanja oko vozačke dozvole tokom Vašeg boravka i rada u Švedskoj.

 

Državljani EU/EES zemalja

Kao državljanin zemlje članice EU imate pravo na rad u Švedskoj bez radne dozvole. Posebna pravila važe za one koji imaju trajnu boravišnu dozvolu u nekoj drugoj EU zemlji. Više o pravilima koja važe za državljane EU/EES zemalja i one koji imaju trajnu boravišnu dozvolu u nekoj EU zemlji možete pročitati na internet stranici Zavoda za migracije: http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/EU-citizens-and-long-term-residents/Work-study-or-live-in-Sweden-for-EU-citizens.html.

 

Zdravstveni radnici

Preko linka Asocijacije lekara Švedske možete videti koji sve uslovi važe za kvalifikovane zdravstvene radnike van granica EU, pa tako i oni vezani za učenje jezika: http://www.slf.se/Info-in-English/From-non-EUEEA-country/Learning-Swedish/. Dalje, ovo je link Odbora za zdravlje i socijalnu politiku vezan za procenu kvalifikovanosti radnika, sa detaljnim uputstvima i formularima: http://www.socialstyrelsen.se/applicationforswedishlicencetopractiseothercountries/doctorofmedicine.

 

Podnošenje zahteva za azil

Švedska ambasada u Beogradu nije nažalost u mogućnosti da Vam odobri azil po osnovi nekog humanitarnog programa. Pravo na izbeglički status u Švedskoj stiče se, prema konvenciji UN-a o izbeglicama iz 1951, činjenicom da se osoba nalazi van svoje domovine i da se iz određenih razloga ne može vratiti u svoju zemlju. Više informacija o tome možete naći na sajtu švedskog Zavoda za migracije, http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Protection-and-asylum-in-Sweden/Asylum-regulations.html. Imajte u vidu i rigorozne mere prilikom odbijanja zahteva za azil. Takođe imajte na umu da dobijanje azila zbog ekonomskih poteškoća u domovini ili u cilju produženja boravka u Švedskoj na osnovu porodične posete ili porodičnog spajanja nije moguće. Ovakvi zahtevi smatraju se neosnovanim. Neosnovani zahtevi za azil su pritom često sankcionisani takozvanom „Direktivom EU o povratku“, o čemu više možete pročitati preko sledećeg linka: http://www.euractiv.rs/srbija-i-eu/3861-od-1-maja-zabrana-povratka-lanim-azilantima-u-vedsku-.

U pogledu zahteva za azil za LGBTQ osobe, srpskim državljanima su prava i slobode zagarantovani Zakonom o zabrani diskriminacije koji je na snazi od 2010. godine, zbog čega je uopšte teško očekivati će neka druga zemlja pružiti zaštitu građanima čija su prava već zaštićena u matičnoj zemlji. Što se tiče generalne zastupljenosti LGBTQ osoba u procesima podnošenja zahteva za boravišnu dozvolu u Švedskoj, Zavod za migracije je formirao posebnu internet stranicu za sve podatke koji vas u vezi sa tim mogu interesovati: http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Our-mission/The-right-to-equal-treatment/For-lgbtq-persons.html.