Vize za posetu Švedskoj

Ako želite da posetite Švedsku, a državljanin ste zemlje van EU, možda će vam biti potrebna viza.

Spisak zemalja čijim državljanima je potrebna viza za posetu Švedskoj

Od 19. decembra 2009. godine državljani Makedonije, Srbije i Crne Gore mogu da putuju u oblast Šengena bez vize, gde mogu provesti do 90 dana u šestomesečnom periodu, tačnije u periodu od 180 dana. Ukoliko ste već iskoristili određen broj dana u šestomesečnom periodu, ostatak dana koje možete provesti na Šengen teritoriji možete izračunati putem ovog linka. Svrha putovanja može biti posao, studiranje ili turizam. Bezvizni režim ne dozvoljava nastanjenje ili zaposlenje u zemljama EU. Za studije duže od 90 dana potrebna je boravišna dozvola.

Ova nova pravila ne odnose se na državljane Srbije kojima je biometrijske pasoše izdala „Koordinaciona uprava“ u Beogradu, a koji su nastanjeni na Kosovu po rezoluciji UNSCR 1244/99. Nosioci ovih pasoša moraju imati Šengen vizu da bi putovali u oblast Šengena.

Imajte na umu da kosovski državljani (nosioci kosovskog pasoša) za vizu mogu aplicirati isključivo u Ambasadi Švedske u Skoplju. 

Kako podneti zahtev

Za razliku od nekih drugih ambasada, gde se zahtev može podneti i preko interneta, u Ambasadi Švedske u Beogradu zahtev se podnosi lično, i za to je potrebno zakazivanje vremena.

Koja pravila važe i koja dokumentacija je potrebna

Pročitajte o pravilima, potrebnoj dokumentaciji i načinu apliciranja u meniju sa leve strane.

Obratite pažnju na agencije za pružanje usluga popunjavanja formulara

Imajte na umu da Ambasada Švedske nije ni u kakvoj vezi sa agencijama koje posluju van prostorija ambasade, a koje nude usluge za novčanu nadoknadu. Nijedna agencija nema uticaja na obradu zahteva ili na donošenje odluke.