Osnovne činjenice

Ako želite da posetite Švedsku, a državljanin ste zemlje van EU, možda će vam biti potrebna viza. Viza je dozvola za ulazak i boravak u Švedskoj u kraćem vremenskom roku. Viza važi za celu oblast Šengena, ali zahtev treba da podnesete u ambasadi one zemlje koja je vaša glavna destinacija.

Viza se, na primer, može odobriti za:

  • Poslovne posete
  • Učešće u sportskim ili kulturnim manifestacijama
  • Posetu rodbini ili prijateljima
  • Turističku posetu

Zahtev možete podneti najranije tri meseca pre planirane posete. Podnesite zahtev na vreme, pogotovo ako putujete u sezoni. Odluka se donosi uglavnom u roku od dve nedelje.

Viza se može odobriti na period od 1 do maksimalno 90 dana. Ove dane možete iskoristiti u okviru određenog vremenskog perioda koji maksimalno može iznositi šest meseci.

Broj odobrenih dana i dužina vremenskog perioda u kojem ih možete iskoristiti unose se u vizu u vašem pasošu.

Ako treba da putujete u Švedsku češće, možete podneti zahtev za vizu sa dva ili više ulazaka. Jedna viza može biti izdata na maksimalan period od pet godina. Ukoliko se viza izdaje na period duži od šest meseci, u oblasti Šengena možete boraviti maksimalno 90 dana u jednom šestomesečnom periodu.

Viza vam ne daje automatsko pravo da stupite u oblast Šengena. Pri svakom ulasku na Šengen teritoriju vrši se pogranična kontrola. Zbog toga je dobro da uz sebe imate kopije dokumenata koje se priložili kada ste podnosili zahtev za vizu. Prilikom pogranične kontrole može se desiti da vam ne bude odobren ulazak na Šengen teritoriju.

Odluka o vizi donosi se u ambasadi ili konzulatu. U nekim slučajevima vaš zahtev može biti prosleđen Zavodu za migracije na odlučivanje.

Pročitajte više o vizama u meniju sa leve strane, kao i na internet stranici Zavoda za migracije.

Ako boravite u Švedskoj duže od 90 dana

Ako već prilikom podnošenja zahteva znate da ćete u Švedskoj boraviti duže od tri meseca, treba da – umesto Šengen vize – tražite boravišnu dozvolu za posetu. Odluka o dozvoli za boravak donosi se u skladu sa švedskim zakonima. To znači da se, na primer, Sporazum o viznim olakšicama ne uzima u obzir. 

Zahtev o boravišnoj dozvoli za posetu prosleđuje se Zavodu za migracije u Švedskoj i odluka se donosi tamo. Ako se boravišna dozvola odobri, to je obično za period od 3 do 12 meseci.

Da bi vam boravišna dozvola za posetu bila odobrena, svrha vašeg putovanja u Švedsku mora biti samo poseta, a ne nastanjenje. Tokom celog boravka morate biti finansijski obezbeđeni, i treba da imate ili povratnu kartu ili dovoljno novca za povratak. Ne postoji obaveza da sa sobom imate zdravstveno osiguranje, ali vam preporučujemo da se svakako osigurate, jer zdravstveni troškovi u inostranstvu mogu biti visoki.