Dodatna dokumentacija

Dodatna dokumentacija potrebna je u zavisnosti od tipa vaše posete.

Sva dokumentacija mora biti priložena u originalu. Ako želite da zadržite originalni primerak dokumenta, priložite fotokopiju koja ne mora biti overena, ali u tom slučaju original morate dati na uvid prilikom podnošenja zahteva.

 

Poseta rodbini i prijateljima

 

 Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u meniju s leve strane.

Dokumentacija u vezi sa vašom rodbinom ili prijateljima u Švedskoj

Treba da priložite i dokumentaciju u vezi sa vašom rodbinom ili prijateljima u Švedskoj.

Potrebno vam je:

 • Pozivno pismo osobe koja želi da pozove rodbinu ili prijatelje, formular br. 241011. Formular za pozivno pismo treba dostaviti u originalu, sa potpisom vašeg srodnika ili prijatelja koji ga je prethodno popunio i poslao ga vama iz Švedske.
 • Ako će vaše troškove u Švedskoj pokrivati vaša rodbina ili prijatelji, treba priložiti i pismenu potvrdu o njihovim primanjima za poslednja 3 meseca.  

 

Poslovna putovanja

 

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u meniju s leve strane.
 • Upitnik uz zahtev za vizu, Questionnaire for visa applicants - Appendix A br. 210021
 • Pozivno pismo u originalu od preduzeća ili organizacije u Švedskoj, u kojem se navode dužina i svrha putovanja, kao i strana koja snosi troškove vašeg putovanja i smeštaja
 • Ako u Švedsku putujete kao profesionalni vozač:

- Vozačka dozvola na uvid i fotokopija iste

- CEMT dozvola

- CMR

- Plan puta (Itinerary) 

 

Posete u domenu kulture i sporta

 

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u meniju s leve strane.
 • U slučaju kulturne manifestacije:

- Poziv organizatora događaja u Švedskoj

- Potvrda iz vaše zemlje o angažmanu u kulturnom sektoru

 • U slučaju sportskog događaja:

- Poziv organizatora događaja u Švedskoj

- Uverenje sportskog nacionalnog saveza vaše zemlje koje dokazuje da ste aktivni sportista 

 

Turistička putovanja

 

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u meniju s leve strane.
 • Detaljan plan puta
 • Kopija rezervacije hotela i avionske karte (međutim, ne preporučujemo vam da uplatite smeštaj i prevoz dok vam viza ne bude odobrena)

 

Maloletne osobe

 

Potrebno vam je:

 • Dokumentacija koja je potrebna svima. Pogledajte u meniju s leve strane.
 • Zahtev za vizu da treba da potpiše roditelj ili staratelj
 • Za decu mlađu od 18 godina koja putuju sa oba roditelja/staratelja:

- Detetov izvod iz knjige rođenih

 • Za decu mlađu od 18 godina koja putuju bez svojih roditelja/staratelja ili samo sa jednim roditeljem/starateljem :

- Pismena saglasnost od oba roditelja/staratelja ili drugog roditelja/staratelja da dete može da putuje u Švedsku, overena u opštini. Ukoliko je jedan od roditelja preminuo potrebno je dostaviti i njegov izvod iz matične knjige umrlih.