Potrebna dokumentacija

Da bi vaš zahtev za vizu bio obrađen, potrebna su vam određena dokumenta i formulari. Dodatna dokumentacija potrebna je u zavisnosti od tipa vaše posete.

U meniju s leve strane proverite koja dokumentacija vam je dodatno potrebna, u zavisnosti od tipa vaše posete.

Sva dokumentacija mora biti priložena u originalu. Ako želite da zadržite originalni primerak dokumenta, priložite fotokopiju koja ne mora biti overena, ali u tom slučaju original morate dati na uvid prilikom podnošenja zahteva.