Ambasador

  • jan-lundin-foto-kristian-pohl

    Ambassador Jan Lundin Photo: Kristian Pohl-Regeringskansliet

Nj.E. gospodin Jan Lundin (LL.M) stupio je na mesto ambasadora Švedske u Srbiji i Crnoj Gori 28. jula 2016. 

Na ovu poziciju stupio je sa dužnosti generalnog direktora Stalnog međunarodnog sekretarijata Saveta baltičkih zemalja (Permanent International Secretariat of the Council of the Baltic Sea States – CBSS) koju je obavljao od septembra 2010. godine.  Prethodno je bio ministar savetnik, zamenik šefa misije i šef političkog odeljenja ambasade Švedske u Nemačkoj.

Gospodin Lundin je svoju diplomatsku karijeru započeo 1984. u ambasadi Švedske u Beogradu gde je radio do 1986. Kao diplomata je radio u ambasadi Švedske u Litvaniji (1992-1994), Ruskoj federaciji (1994-1998) i Srbiji i Crnoj Gori (2001-2006). Tokom svoje pete i ujedno poslednje godine službe u Moskvi postavljen je za evropskog izvršnog direktora Rusko-evropskog centra za ekonomsku politiku (Russian-European Centre for
Economic Policy - RECEP).

Od 1987. do 1988. godine, gospodin Lundin radio je kao istraživač pri Stokholmskom institutu za sovjetsku i istočno-evropsku ekonomiju, kao i pri Institutu za sovjetsku i istočno-evropsku politiku Univerziteta u Upsali. Bio je politički urednik švedskog dnevnog lista Uppsala Nya Tidning 1989. godine. Radio je i kao regionalni menadžer Trgovinskog saveta Švedske. Pored švedskog jezika koji mu je maternji, tečno govori engleski,
nemački, ruski i srpski jezik.

Gospodin Lundin je oženjen Milicom Lundin i ima dve ćerke.