Zaposleni u Ambasadi

Personal ambasade Švedske u Beogradu, čine sledeći:

Jan Lundin
Ambasador

Bojana Maljukanović
Asistent ambasadora

Odeljenje za politiku, trgovinu i javnu diplomatiju

Joachim Waern
Savetnik-ministar
Zamenik šefa misije

Slavica Marković-Sandić
Koordinator za komunikacije i javnu diplomatiju

Bojan Cvilak

Koordinator za EU integracije

 

Mladen Prodanovic

Koordinator za trgovinu i promociju Švedske

 

Ana Lojpur (na porodiljskom odsustvu)
Asistent

Milica Nikolić
Asistent


Dilan Acar
Praktikant


Odeljenje za administrativna i konsularna pitanja i migracije

Anette Jörgensen
Savetnik
Administrativna i konzularna pitanja

Anders Franzén
Drugi sekretar
Migracija i administrativna pitanja

Nataša Zoranović-Divić
Koordinator za administrativna i konzularna pitanja

Ana Obradović
Računovodstvo

Jasna Brezovac
Asistent za administrativna pitanja

Tanja Spasić (na porodiljskom odsustvu)
Asistent za administrativna pitanja

Marija Danić
Asistent za migracije

Sanja Vidaković Omčikus
Asistent za migracije

Marijana Perović
Recepcija

Predrag Gačić
Vozač/administracija

Zoran Stojičić
Vozač/administracija

Marko Bošković
Baštovan

Milja Damljanović
Spremačica

Odeljenje za Međunarodnu razvojnu pomoć Švedske u Srbiji

Ola Andersson
Savetnik
Razvojna pomoć

Robert Nygård
Prvi sekretar
Rukovodilac programa - zaštita sredine
 
Snezana Vojčić
Rukovodilac programa
 
Jasmina Zorić Petrović
Rukovodilac programa

Svetlana Nešović
Rukovodilac programa

Simona Drljača
Asistent

Julia Mitić
Praktikant

Kancelarija za vezu nordijskih zemalja

Adrian Lucaci
Prvi sekretar

Erik Rehó
Prvi sekretar
Sekretar za migracije