Sprijinul suedez pentru reforma poliției în Republica Moldova

  • police1

    Police Reform Project Poză: IGM Moldova

Programul a fost elaborat printr-un proces participativ ce a implicat direcțiile pertinente ale Inspectoratului General de Poliție din Moldova (IGP), subdiviziunile specializate ale poliției, subdiviziunile teritoriale ale poliției și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), cu susținerea experților suedezi. Alte părți interesate, cum ar fi organizațiile societății civile, autoritățile locale și alte agenții au fost, de asemenea, implicate în elaborarea programului. Programul se bazează pe și se raportează la prioritățile naționale, definite în Strategia Națională de Reformă a Poliției pentru perioada anilor 2016-2020. Programul va sprijini, de asemenea, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.

Programul va fi finanțat de Ambasada Suediei la Chișinău. Durata de implementare a programului este prevăzută pentru trei ani, 2017-2020.

Programul este format din trei componente:

  • Poliția comunitară
  • Tacticile de bază ale poliției
  • Investigarea crimelor financiare

Programul va sprijini poliția moldovenească în elaborarea și implementarea unui model și a unei metode naționale de Poliție Comunitară, ce va consolida parteneriatul dintre poliție și comunitatea locală și va răspunde diferitelor nevoi și priorități de securitate ale bărbaților, femeilor, copiilor, precum și ale grupurilor marginalizate din comunitate.

Modelul va fi testat și implementat în cinci regiuni pilot, selectate de IGP cu sprijinul Autorității Poliției Suedeze. După o evaluare a funcționării proiectului în regiunile pilot, se prevede desfășurarea la nivel național a activității poliției comunitare după încheierea programului, iar poliția suedeză va sprijini IGP în elaborarea unui plan național de implementare. Sprijinul pentru implementarea poliției comunitare va fi acordat la nivel național, regional și local.

Programul va introduce un model și o metodă a tacticilor polițienești de bază, ce vor contribui la îmbunătățirea profesionalismului și a capacității poliției de a acționa în mod eficient, judicios și în conformitate cu drepturile legale ale persoanei, în intervențiile ce constituie sau pot degenera în situații periculoase. Punerea în aplicare a unui model de tactici de bază ar trebui să reducă pe termen lung numărul victimelor din rândul ofițerilor de poliție în teren, făcându-i conștienți de problemele ce i-ar putea afecta și de propriile limitări. Asta ar trebui, de asemenea, să conducă la diminuarea confruntărilor dintre poliție și publicul larg și să reducă vătămarile corporale în rândul celor împotriva cărora intervine poliția și în rândul părților terțe.

Programul va consolida capacitatea poliției din Moldova de a investiga infracțiunile financiare. Aceasta va contribui pe termen lung la prevenirea și combaterea mai eficientă a crimei organizate și la îmbunătățirea stabilității financiare în Moldova. Sprijinul se va concentra pe dezvoltarea capacității personalului Unității pentru Crimele Economice din cadrul IGP de a colecta, prelucra și difuza informațiile pentru a sprijini investigația și procesul legal.

Aspectele de gender și anticorupție vor fi integrate pe tot parcursul programului. Aceasta înseamnă că preocupările, nevoile și prioritățile femeilor, bărbaților, copiilor vor face parte integrantă din implementarea, monitorizarea și evaluarea programului. De asemenea, se va acorda o prioritate sporită integrității, transparenței și responsabilității pe tot parcursul implementării, monitorizării și evaluării programului.