Energie și mediu

  • GGruener_rapadalen_pano

    Rapadalen Poză: Günter Grüner

Suedia este un partener de dezvoltare major în sectorul energetic și coordonează activitățile donatorilor. Suedia oferă asistență pentru dezvoltarea capacității instituțiilor din sectorul energetic, ca Ministerul Economiei, Agenția pentru Eficiență Energetică și Fondul pentru Eficiență Energetică (AEE și FEE) cu un accent specific pe investițiile în eficiența energetică și energia regenerabilă. Obiectivul principal este să contribuie la implementarea reformelor principale ce ajută Moldova să implementeze standardele UE în domeniul energiei și  mediului ambiant.

Planul național de acțiune privind eficiența energetică 2016-2018 (NEEAP), elaborat cu asistența suedeză, ghidează implementarea măsurilor de realizare a țintelor naționale în domeniul eficienței energetice.

Sprijin este de asemenea oferit pentru a îmbunătăți eficiența energetică a întreprinderilor mici și mijlocii și a gospodăriilor rezidențiale prin intermediul cooperării cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în Moldova, Instrumentul financiar pentru eficiența energetică în sectorul rezidențial  (MoREEFF) și un instrument de garantare a creditelor.

Suedia susține politica de dezvoltare regională cu un accent pe descentralizarea investițiilor de infrastructură locală în apă curată, gestionarea deșeurilor și eficiența energetică în cadrul politicii de dezvoltare regională din Moldova.    

Asistența la nivel bilateral este complementată de sprijinul regional acordat pentru investiții  în infrastructura de mediu și energie, gestionată de IFI majore ca  BEI, BERD și Banca Mondială.  Aceasta include asistență la elaborarea studiilor de fezabilitate, asistență tehnică și instrumentul de finanțare de granturi E5P (Parteneriatului estic pentru eficientă energetică și de mediu).