Democrație consolidată, drepturile omului și un stat de drept

  • -_DSC8953

    Discussion on moral courage and diversity. Poză: Diana Savina

  • 14433045_1118221688266293_3658475995479581575_n

    Agreement Poză: UN Women

  • - - _DSC4432

    Parinazz Iranmanesh Poză: Diana Savina

Suedia este un actor vizibil și puternic, precum și un susținător al drepturilor omului și egalității de gen în Moldova. Sprijinul este oferit pentru a aduce rezultate în următoarele domenii: (i) participarea politică îmbunătățită a femeilor; (ii) abilitarea economică și antreprenoriatul femeilor; (iii) violența împotriva femeilor.

Suedia contribuie la o calitate îmbunătățită a democrației moldovenești prin sprijinirea Parlamentului moldovenesc și a Comisiei Electorale Centrale. Asistența are scopul să îmbunătățească transparența, responsabilizarea și funcțiile legislative și de control ale Parlamentului.

Platforma ce are scopul de a facilita dialogul și de a îmbunătăți cooperarea dintre Parlamentul Republicii Moldova și autoritățile autonome din Găgăuzia este sprijinită de  Suedia.

Organizațiile societății civile sunt sprijinite să-și consolideze capacitățile și eforturile lor de îmbunătățire a drepturilor omului, nediscriminarea și democrația în  Moldova. Sprijinul este oferit, în primul rând, prin finanțarea de bază și sub-granturi oferite prin intermediul organizațiilor moldovenești și suedeze. Scopul nostru este să devenim partenerul actorilor societății civile ce lucrează asupra problemelor sensibile pe ambele maluri ale râului Nistru. 

Mai mult ca atât, Suedia leagă colaborarea cu societatea civilă cu dialogul nostru cu privire la nivelul de politici și are scopul să implice societatea civilă în alte inițiative susținute de noi.  

Suedia susține un proiect ce are scopul să consolideze exercitarea eficientă a drepturilor omului în regiunea Transnistreană din Moldova prin îmbunătățirea cadrului de reglementare și instituțional în domeniile legate de dizabilitate, violență în baza aspectului de gen și HIV/TB.

Reforma poliției este o altă prioritate cheie a asistenței suedeze de dezvoltare și implementare a conceptelor de poliție comunitară, în conformitate cu cele mai bune standarde europene.