Szwedzka gospodarka wśród najsilniejszych w Europie – wiosenny projekt polityki finansowej

  • budget-ppt

    Budget table Zdjęcie: Graphics: Jan Gerscher

We wtorek 18 kwietnia szwedzki rząd złożył w Parlamencie (Riksdagu) projekt polityki finansowej do ustawy budżetowej na rok 2017.

Przygotowane przez Ministerstwo Finansów prognozy gospodarcze pokazują, że:

  • szwedzka gospodarka jest silna,
  • poziom zatrudnienia jest rekordowo wysoki (najwyższy wśród krajów UE)
  • spada poziom bezrobocia, a we wszystkich latach obecnej kadencji, tzn. 2015 – 2018, spodziewana jest nadwyżka budżetowa.

Więcej na temat wiosennego projektu polityki finansowej tutaj.