Ambasady Szwecji przyjmujące wnioski o wizę i pozwolenie na pobyt w krajach Schengen

Od dnia 1 stycznia 2014 roku tylko pięć ambasad w krajach Schengen przyjmuje interesantów w sprawach związanych z wizami oraz pozwoleniami na pobyt i pracę. Są to ambasady w Atenach, Berlinie, Madrycie, Paryżu i Rzymie. Od 31 grudnia 2013 roku Ambasada Szwecji w Warszawie nie przyjmuje już wyżej wspomnianych wniosków. 

Wiele formalności można załatwić także za pośrednictwem Internetu, w związku z czym wizyta w Ambasadzie Szwecji nie jest konieczna. Na stronach internetowych Urzędu ds. Migracji (szw. Migrationsverket) znajdą Państwo informacje na temat wymagań, które należy spełnić, by otrzymać wizę, pozwolenie na pobyt lub pracę. Dotyczy to obywateli krajów spoza strefy Schengen, którzy przebywają na terenie tej strefy legalnie. 

Za pośrednictwem strony Urzędu można także złożyć wnioski w większości innych spraw. 

Należy pamiętać, że wiza wydana, w którymś z państw strefy Schengen upoważnia także do wjazdu do Szwecji.

*Strefa Schengen obejmuje następujące kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy. Do strefy Schengen przyłączyły się także następujące kraje spoza UE: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.