O wwozie broni do Szwecji

Odwiedzający, który chce przywieźć do Szwecji broń, np. strzelbę lub pistolet, zobowiązany jest wcześniej uzyskać pozwolenie na wwóz broni w określonym celu, np. polowanie lub zawody strzeleckie.

W tym celu trzeba wypełnić stosowny formularz:

> Formularz (j. szwedzki)
> Formularz (j. angielski)

Do formularza trzeba dołączyć kopie licencji, potwierdzających prawo posiadania i używania broni w kraju zamieszkania. Uczestnicy zawodów łowieckich muszą dołączyć kopię zaproszenia – w przypadku zawodów strzeleckich, zaświadczenie o udziale.

Opłatę w wysokości 600 SEK należy przelać na konto policji w miejscowości, gdzie planowane jest przekroczenie granicy.

Przy wjeździe do Szwecji o wwozie broni należy również zawiadomić Urząd Celny.