Motorowery

W Szwecji motorowery dzielą się na dwie klasy, I i II.

Motorowery klasy I (uznane w UE i przeznaczone do jazdy z prędkością max 45 km/h) wymagają rejestracji, a więc posiadają tablicę rejestracyjną, nie muszą jednak posiadać oznaczenia kontrolnego (szw. kontrollmärke).

Motorower klasy I nie podlega obowiązkowi przeglądu technicznego, musi jednak być ubezpieczony. Do jazdy takim motorowerem wymagane jest posiadanie prawa jazdy, które może otrzymać osoba po ukończeniu 15 roku życia oraz zdaniu testu teoretycznego. Zarówno kierujący, jak i pasażer, muszą posiadać kask. Nie może to jednak być kask rowerowy. Jazda musi odbywać się poboczem lub, w przypadku jego braku, jezdnią. Jazda po pasie dla rowerów jest zabroniona. Zmianę właściciela motoroweru należy zgłosić w Urzędzie Administracji Dróg (szw. Vägverket).

Motorowery klasy II dzielą się na dwa typy: przeznaczone do jazdy z prędkością do 25 km/h o mocy silnika 1 kilowat oraz drugi typ do jazdy z prędkością do 30 km/h. Kierujący motorowerem klasy II musi mieć ukończone 15 lat. Motorower taki nie wymaga rejestracji, więc nie posiada tablic rejestracyjnych, powinien natomiast być ubezpieczony. Jazda powinna odbywać się po pasie przeznaczonym do jazdy na rowerze lub po poboczu, ewentualnie po jezdni. Wymagane jest posiadanie kasku.