O przywozie innych zwierząt

Wwóz gryzoni takich jak świnki morskie, myszy, chomiki i szynszyle nie wymaga zezwolenia, o ile ilość wwożonych sztuk nie przekracza 10.

Wwóz królików również nie wymaga zezwolenia, jednak nie można wwieźć więcej niż 3 sztuki. Jeśli zwierzę nie było w naszym posiadaniu przez okres co najmniej 6 miesięcy, należy uzyskać zezwolenie na wwóz. Zezwolenie takie wydaje Urząd ds. Rolnictwa (szw. Jordbruksverket).

Wwóz tchórzofretki wymaga, tak jak w przypadku psa i kota, posiadania

  • paszportu
  • zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie (zaszczepić można zwierzę, które ukończyło 3 miesiące)
  • mikrochipa lub tatuażu

Wjazd na teren Szwecji może nastąpić po upływie minimum 21 dni od dnia zaszczepienia na wściekliznę.

W przypadku wątpliwości lub gdy chcą Państwo przewieźć do Szwecji inne zwierzęta, radzimy zajrzeć na strony szwedzkiego Urzędu ds. Rolnictwa.