Przywóz psów i kotów z krajów UE

Zanim pies lub kot zostanie wwieziony do Szwecji, właściciel jest zobowiązany dopełnić szeregu formalności:

  • zwierzęta muszą posiadać paszport dla zwierząt;
  • zwierzęta muszą zostać oznaczone mikrochipem (spełniającym wymagania norm ISO) lub wyraźnym tatuażem. Jeśli użyty został mikrochip nie spełniający norm ISO, wymagane będzie zabranie własnego czytnika, który umożliwi odczytanie danych podczas przekraczania granicy;
  • zwierzęta powinny zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie w warunkach odpowiadających wymaganiom producenta szczepionki, sama zaś szczepionka musi być zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Szczepienie musi odbyć się po ukończeniu przez zwierzę 3 miesięcy życia, a wwóz do Szwecji może nastąpić najwcześniej po upłynięciu 21 dni od szczepienia;
  • szwedzka Rada ds. Rolnictwa nadal zaleca, by szczepić zwierzęta przeciwko  leptospirozie i nosówce;
  • w chwili przekraczania granicy zwierzęta muszą zostać zgłoszone funkcjonariuszowi szwedzkiego Urzędu Celnego (szw. Tullverket).

Szczegółowe informacje na temat aktualnie obowiązujących przepisów regulujących wwóz psów i kotów, a także innych zwierząt domowych publikowane są w języku szwedzkim i angielskim na stronie szwedzkiego Urzędu ds. Rolnictwa (szw. Jordbruksverket).

Z dniem 29 grudnia 2014 wprowadzono nowe regulacje dotyczące zwierząt, które przekraczają granice bez właściciela. Szczegółowe informacje na stronach Urzędu ds. Rolnictwa.