Równouprawnienie płci - szwedzkie podejście do sprawiedliwości

  • Urlop tacierzyński

    Urlop tacierzyński Zdjęcie: Martin Svalander/imagebank.sweden.se

Szwecja to jeden z krajów o najwyższym poziomie równouprawnienia płci. Polityka równouprawnienia opiera się na przekonaniu, że gdy kobiety i mężczyźni na równi dzielą władzę i wpływy, społeczeństwo jest bardziej demokratyczne i sprawiedliwe. Dobrze rozwinięty system zabezpieczeń społecznych sprawia, że przedstawiciele obu płci łatwiej mogą godzić pracę zawodową z życiem rodzinnym.

Równość płci jest jednym z filarów społeczeństwa szwedzkiego. Oznacza to, że kobiety i mężczyźni mają takie same szanse, prawa i obowiązki we wszystkich dziedzinach życia. Wszyscy mogą pracować i zarabiać na własne utrzymanie, godzić karierę z życiem rodzinnym i nie obawiać się molestowania lub przemocy. W światowym rankingu Global Gender Gap Report 2014 Szwecja znalazła się wśród liderów pod względem równouprawnienia. Raport, opracowany z inicjatywy Światowego Forum Gospodarczego, bada poziom równouprawnienia w czterech sferach: ekonomii, polityki, edukacji i zdrowia. Można go przeczytać na tej stronie.

Więcej informacji na temat równouprawnienia płci w Szwecji można znaleźć w broszurze po prawej stronie.