Osoby niepełnosprawne

  • dostępność

    Łatwy dostęp Zdjęcie: Maskot/Folio/imagebank.sweden.se

Szwecja dokłada wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne miały szansę uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi, same decydować o swoim życiu i kształtować je według własnych potrzeb i uznania. Według szwedzkiego prawodastwa niepełnosprawność nie może ograniczać praw jednostki do nauki, pracy i udziału w życiu społecznym

Za obszary priorytetowe w polityce wobec osób niepełnosprawnych uznano wymiar sprawiedliwości, transport i IT. W związku z tym m.in. działania policji i prokuratury są analizowane z punktu widzenia niepełnowprawnych.

Aby umożliwośc osobom niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się, rząd szwedzki polecił samorządom podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia różnego rodzaju udogodnień.

Internet, który stanowi ważny kanał informacyjny, ma dodatkowo gwarantować większą niezależność osób niepełnosprawnych. Już teraz bardzo wiele spraw w Szwecji można załatwić przez internet.

Do tego Szwecja stara się na wiele sposobów wyrównywać szanse osób niepełnosprawnych, oferując wsparcie i specjalne świadczenia np. dotacje na dostosowanie mieszkania do własnych ograniczeń funkcjonalnych, zasiłek na samochód, gdy korzystanie z transportu publicznego wiąże się z dużymi trudnościami, oraz pomoc przy poszukiwaniu pracy.