Ludzie starsi

  • Opieka zdrowotna w domu

    Opieka zdrowotna w domu Zdjęcie: Kristin Lidell/imagebank.sweden.se

W Szwecji zwiększa się liczba osób starszych i zaspokajanie ich potrzeb stanowi coraz poważniejsze wyzwanie, szczególnie że wydłuża się średnia długość życia. Dlatego rząd przeznacza znaczne środki na rzecz osób starszych, a opieka zdrowotna i socjalna to istotne elementy szwedzkiej polityki społecznej.  

Jej celem jest umożliwienie osobom starszym i niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia oraz stworzenie warunków, by ci, które sobie tego życzą, mogli jak najdłużej mieszkać we własnych domach. Takie osoby mają prawo do różnego rodzaju świadczeń, które ułatwiają im prowadzenie gospodarstwa domowego. W wielu gminach  dostarczane są seniorom np. ciepłe posiłki.

Gdy samodzielne sprostanie codziennym obowiązkom stanie się zbyt trudne, można wystąpić o pomoc opiekunów - w przypadku niepełnosprawności, pomoc ta może być nawet całodobowa.

Do tego osoby, które nie mogą podróżować zwykłymi środkami komunikacji, mają prawo do przejazdów taksówkami lub innymi, specjalnie przystosowanymi pojazdami.

Obecnie rozważane jest także wprowadzenie zasady, że osoby starsze, które przez dłuższy czas pozostawały razem, mogą wspólnie przenosić się do ośrodków opieki, gdy jedno z nich wymaga takiej opieki.

Większość wydatków na opiekę nad seniorami pochodzi z podatków gminnych i subsydiów rządowych. Tylko niewielki procent opłat pokrywają sami seniorzy i nie zmienia tego fakt, że coraz więcej usług w tym sektorze jest prywatyzowanych.