Równość

W Szwecji każdy niezależnie od płci, wieku, sprawności fizycznej, pochodzenia, koloru skóry, przekonań religijnych i światopoglądowych, czy orientacji seksualnej ma tekie same prawa i obowiązki.

W tej zakładce przedstawiamy różne aspekty szwedzkiego równouprawnienia.