Deklaracja o współpracy politycznej między Polską a Szwecją w dziedzinach o strategicznym znaczeniu

W 2011 roku podczas wizyty w Polsce szwedzkiej pary królewskiej coraz bliższe stosunki polsko-szwedzkie zostały zamanifestowane podczas podpisania przez Ministrów Spraw Zagranicznych Carla Bildta i Radosława Sikorskiego „Deklaracji o współpracy politycznej między Polską a Szwecją w dziedzinach o strategicznym znaczeniu”.

Zgodnie z podpisaną deklaracją Polska i Szwecja mają w najbliższych latach m.in. rozwijać współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego, w zakresie kwestii związanych z polityką UE, polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, kwestii dotyczących energii, ochrony środowiska i handlu.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności głów państw – Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Króla Szwecji Karola XVI Gustawa .

Intencją rządów Polski i Szwecji jest podkreślenie dotychczasowych sukcesów oraz wyrażenie woli dalszego rozwijania i pogłębiania współpracy na polach, gdzie wspólna polityka na poziomie bilateralnym, regionalnym, w ramach Unii Europejskiej i innych organizacji i forów międzynarodowych może dać szczególnie dobre efekty.

Treść deklaracji oraz informację na temat polsko-szwedzkiej współpracy w obszarach o znaczeniu strategicznym można znaleźć w załącznikach po prawej stronie.