Stosunki szwedzko-polskie

Polska i Szwecja to kraje sąsiedzkie. Przez stulecia relacje między nimi naznaczone były konkurencją o wpływy i władzę. Z tego powodu nasze kraje pozostawały przez długie czas w stanie wojny. W Polsce najbardziej znanym konfliktem jest ten z XVII wieku, nazwany potopem. Ten sam okres w historii szwedzkiej nazywany jest okresem potęgi, na który przypada dominacja Szwecji w regionie Morza Bałtyckiego. Kolejne liczne wojny sprawiły jednak, że dominację tę przejęły inne kraje, np. Rosja.

Pomimo burzliwej historii polsko-szwedzkiej sprzed czterystu lat, dzisiejsze stosunki między oboma krajami można śmiało uznać za bardzo dobre. Szwecja była jednym z pierwszych krajów, które nawiązały stosunki dyplomatyczne z Rzeczpospolitą Polską po odzyskaniu przez nią niepodległości w 1918 roku. W czasie, kiedy o wolność Polski walczyła Solidarność, szwedzkie władze i społeczeństwo konsekwentnie wspierali te dążenia. Wielu Polaków znalazło w tym czasie schronienie w Szwecji, ponieważ nie obowiązywały tam wobec nich restrykcje wizowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w kwartalniku Karta nr 47/2005. 

Od 1989 r. do początku XXI wieku Szwecja udzielała Polsce zakrojonej na szeroką skalę pomocy rozwojowej, w tym pomocy związanej z integracją europejską, ochroną środowiska, zwiększeniem efektywności energetycznej, polityką samorządową oraz reformą systemu emerytalnego. Była jednym z krajów, które najbardziej aktywnie wspierały dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Po wstąpieniu Polski do UE w 2004 roku, Szwecja natychmiast otworzyła swój rynek pracy dla Polaków.