FAQ - Najczęściej zadawane pytania

  • FAQ

    FAQ Zdjęcie: Susanne Walström/imagebank.sweden.se

Tutaj można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Szwecji, a także spraw konsularnych.

Jak wymienić szwedzkie banknoty i monety, które tracą ważność?
Informacje na temat wymiany szwedzkich banknotów można znaleźć tutaj i tutaj.

Fakty na temat migracji, przestępczości i gwałtów w Szwecji
Informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Poszukuję adresu znajomego, który jakiś czas temu wyprowadził się do Szwecji i z którym straciłem kontakt. Jak go mogę odnaleźć? 
Informację dot. osób mieszkających w Szwecji można znaleźć w internecie na stronach www.hitta.se albo www.eniro.se. Znając nazwisko i datę urodzenia poszukiwanej osoby, można również zwrócić się o pomoc do dowolnego urzędu skarbowego - prowadzi on centralną ewidencję ludności: www.skatteverket.se albo poszukać na stronie http://www.birthday.se/sok/.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?
Na stronie internetowej szwedzkiej policji można pobrać formularze wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności oraz uzyskać dalsze informacje.

Czy dwie osoby z Polski tej samej płci mogą zawrzeć związek małżeński w Szwecji?
Na mocy Ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o zmianie kodeksu małżeńskiego (SFS 2009:253 - odp. polskiego DzU) Szwecja wprowadziła do swego Kodeksu małżeńskiego z 14 maja 1987 roku (Äktenskapsbalken, SFS 1987:230 z późn. zm.) przepisy regulujące zawieranie małżeństw neutralnych płciowo. Znowelizowane przepisy umożliwiające zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci weszły w życie z dniem 1 maja 2009 roku i zastąpiły obowiązującą od 1995 roku Ustawę o rejestracji związków partnerskich (Lag om registrerad parterskap, SFS 1994:1117). Więcej

Czy możliwe jest zawieranie ślubu z obywatelem/ką Szwecji w Ambasadzie Szwecji w Warszawie?
Nie, listę placówek dyplomatycznych, uprawnionych do udzielania ślubu można znaleźć TUTAJ

Czy Ambasada Szwecji poświadcza szwedzkie dokumenty urzędowe klauzulą (pieczęcią) Apostille?
Nie, pieczęć Apostille na dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wydawana jest w Szwecji przez notariuszy. Szukając adresu notariusza, należy wpisać w wyszukiwarkę ”notarius publicus” i ewentualnie nazwę miejscowości.

Czy w Szwecji można biwakować, zbierać jagody i grzyby?
97% terytorium Szwecji jest niezamieszkane. Szwecja posiada 29 parków narodowych i prawie 4000 rezerwatów przyrody. Poza obszarami chronionymi obowiązuje allemansrätten, czyli unikatowe dla Szwecji prawo o publicznym dostępie, na mocy którego można w sposób swobodny korzystać z natury, rozbijać biwaki, zbierać jagody, grzyby czy kwiaty, pod warunkiem że nie są to gatunki chronione. Podstawowa zasada brzmi: „Nie zakłócaj i nie niszcz”. Wędkarstwo nie wchodzi w zakres allemansrätten. Więcej o tym co jest dozwolone, a co zabronione.

Wybieram się do Szwecji na ryby. Gdzie znajdę informacje wędkarskie?
Obszerne informacje na temat wędkarstwa w Szwecji można znaleźć na stronie internetowej SwedenFishing.com.

Czy wymagana jest zgoda rodziców na podróżowanie osoby niepełnoletniej pod opieką innej osoby dorosłej, innej niż rodzice dziecka?

Nie ma formalnego wymogu posiadania pisemnej zgody rodziców na wjazd do Szwecji osoby niepełnoletniej podróżującej samotnie lub w towarzystwie innej osoby dorosłej. Wymaganymi dokumentami przy przekraczaniu granicy jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego.

Ponieważ jednak podczas podróży lub pobytu osoby niepełnoletniej w  Szwecji mogą zaistnieć różne nieprzewidziane sytuacje, wymagające ustalenia danych rodziców lub opiekunów dziecka, warto przed podróżą rozważyć sporządzenie dokumentu, w którym rodzice wskażą osobę, której powierzają opiekę nad niepełnoletnimpodczas podróży. Podpisane przez rodziców stosowne sformułowanie wraz z danymi osoby podróżującej z niepełnoletnim dzieckiem można np. dodać  do kopii paszportu lub dowodu osobistego rodziców.

Ponieważ biura podróży lub linie lotnicze mogą stosować inne wewnętrzne przepisy, warto zasięgnąć informacji u przewoźnika,  z którym osoba niepełnoletnia będzie podróżowała.

Jak przewieźć do Szwecji zwierzęta?
Więcej informacji na temat przewozu zwierząt do Szwecji można znaleźć tutaj