Towarzystwo Polsko-Szwedzkie

Towarzystwo Polsko-Szwedzkie powstało w 1926 roku. O jego utworzenie zabiegali zarówno Szwedzi, jak i Polacy. Starania te podjęto już na początku XX wieku. W gronie założycieli Towarzystwa znajdowała się grupa Polaków, których w czasie I wojny światowej los zaprowadził do Szwecji.

Ostatecznie Towarzystwo ukonstytuowało się w niedługim okresie po konferencji krajów nadbałtyckich w Helsinkach, a w kilka miesięcy po utworzeniu w Toruniu, w roku 1926, Instytutu Bałtyckiego. Tak więc w 1926 r. powołane zostały Towarzystwo Polsko-Szwedzkie (na terenie Polski) i Towarzystwo Szwedzko-Polskie (na terenie Szwecji).

Towarzystwo Polsko-Szwedzkie jest organizacją samorządową, samodzielnie kształtującą swój program. Jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Naczelnym Sądzie Rejestracyjnym, posiadającym osobowość prawną.

Aktualnie na terenie Polski działalność prowadzą trzy oddziały Towarzystwa Polsko-Szwedzkiego. Są to oddziały w Katowicach, Szczecinie i Warszawie. One też realizują zasadnicze kierunki programu Towarzystwa. Zarząd Główny natomiast koncentruje się na koordynacji tych poczynań, na reprezentowaniu Towarzystwa wobec władz, na współdziałaniu z innymi organizacjami na rzecz utrzymania rangi Towarzystwa.

Główne cele Towarzystwa to przyczynianie się do budowania i rozwoju przyjaźni między społeczeństwem polskim i szwedzkim; sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, handlowej i kulturalnej; upowszechnianie rzetelnej wiedzy i wartości kultury szwedzkiej; zapoznawanie polskiego społeczeństwa z życiem narodu szwedzkiego, jego językiem, historią i problemami bieżącymi.

Towarzystwo Polsko-Szwedzkie ma również bogatą bibliotekę książek szwedzkich autorów po szwedzku oraz tłumaczonych na polski.

Opłata członkowska na rok:
Dzieci, młodzież oraz studenci – 20 złotych
Dorośli – 40 złotych