Szwecja w Polsce, Polska w Szwecji

  • Flag

    Flag Zdjęcie: Fredrik Broman/imagebank.sweden.se

W Polsce działa Towarzystwo Polsko-Szwedzkie oraz Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie "Tillsammans".

Szwecja jest także tematem kilku polskojęzycznych stron i blogów. Za treść zamieszczanych tam tekstów odpowiadają redakcje poszczególnych stron.

> Szwecja Dzisiaj
> Szwecjoblog
> Polka w Szwecji
> Polska fika

Aktualne informacje o Polakach w Szwecji i działających tam organizacjach polonijnych znaleźć można na stronie Ambasady RP w Szokholmie.