Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności

W serwisie internetowym policji szwedzkiej można pobrać formularze wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności.

Formularze należy wypełnić w języku szwedzkim, angielskim, niemieckim, francuskim lub hiszpańskim. Zeskanowaną kopię wypełnionego wniosku wraz z kopią paszportu można przesłać pocztą elektroniczną.

> Wniosek w języku szwedzkim
Wnioski w pozostałych językach
(Proszę kliknąć na załącznik anglojęzyczny w formacie pdf a następnie wybrać język.)

Navigation

Top