Tentoonstelling Alexander Roslin

  • Alexander Roslin

    Alexander Roslin. Foto: Embassy

Tentoonstelling Alexander Roslin (1718-1793). Portrettist van de aristocratie.

19 okt-29 mrt, Rijksmuseum Twenthe, Enschede

Rijkdom, macht, aanzien en decadentie: de Zweedse schilder Alexander Roslin wist feilloos de heersende klasse van zijn tijd weer te geven. Als reizende portretschilder trok hij in de tweede helft van de 18de eeuw langs de Europese vorstenhuizen om koningen, adellijke lieden en andere leden van de aristocratie in hun meest prachtige uitdossingen weer te geven.

Deze eerste Roslin-tentoonstelling in Nederland is voor het Nederlandse publiek niet alleen een unieke kans om kennis te maken met het prachtige oeuvre van Roslin, maar neemt de bezoekers ook mee in de wereld van de geportretteerden. Als enige museum in Nederland bezit Rijksmuseum Twenthe twee portretten van Roslin. De fijn geschilderde en gracieuze portretten van het Franse echtpaar Marie Romain Hamelin en Marie Jeanne Puissant vertegenwoordigen een type dat eveneens uniek is in Nederlandse museale collecties. Speciaal voor deze tentoonstelling krijgt RMT maar liefst dertien topstukken uit de Roslin-collectie van het Nationaalmuseum in Stockholm in bruikleen.

Meer informatie hier.

Evenementen