Vēstniecības darbinieki

  • Annika Jagander

    Annika Foto: Olga Rupeka

Zviedrijas vēstniecības Rīgā darbinieki:

V.E. Annika Jagander

Vēstniece

 

Carola Tham

Padomniece (politiskie, komerciālie jautājumi)

 

Karin Ahnfelt

Otrā sekretāre (politiskie, komerciālie, kultūras jautājumi)

 

Carmela Guida

Pirmā sekretāre (administratīvie, konsulārie jautājumi)

 

Clas-Göran Jonson

Militārais atašejs

 

Samuel Holm

Praktikants  

 

Eric Bäcklund 

Praktikants

---

Gaļina Aizvakara

Informācijas, projektu koordinātore

 

Dainis Briška

Saimniecības pārzinis

 

Evija Goluba

Asistente politikas jautājumos

 

Edijs Nemme

Grāmatvedis

 

Andris Pirtnieks

Asistents (administratīvie un konsulārie jautājumi)

 

Inta Ruka

Apkopēja

 

Olga Rupeka

Vēstnieka sekretāre