Vēstniecības darbinieki

Zviedrijas vēstniecības Rīgā darbinieki:

V.E. Henriks Landerholms

(Henrik Landerholm)

vēstnieks

 

Karola Tam

(Carola Tham)

padomniece (politiskie, komerciālie jautājumi)

 

Karina Anfelta

(Karin Ahnfelt)

otrā sekretāre (politiskie, komerciālie, kultūras jautājumi)

 

Karmela Guida

(Carmela Guida)

pirmā sekretāre (administratīvie, konsulārie jautājumi)

 

Johaness Danielsons

(Johannes Danielsson)

otrais sekretārs

 

Džims Hallanders

(Jim Hallander)

militārais atašejs

 

Filips Fransens

(Filip Frantzen)

Praktikants

 

Maria Ekstrand

(Maria Ekstrand)

Praktikante

 

---

Gaļina Aizvakara

informācijas, projektu koordinātore

 

Dainis Briška

saimniecības pārzinis

 

Evija Goluba

asistente politikas jautājumos

 

Edijs Nemme

grāmatvedis

 

Andris Pirtnieks

asistents (administratīvie un konsulārie jautājumi)

 

Inta Ruka

apkopēja

 

Olga Rupeka

vēstnieka sekretāre