Informācija par Latviju internetā

Zviedrijas eksporta padome
www.swedishtrade.se/lettland
Vārti uz zviedru biznesu un tirdzniecību. Nozīmīgs informācijas avots, kurā atrodama informācija par Zviedrijas uzņēmumiem un biznesa nozarēm.

Zviedrijas tirdzniecības palāta
www.scc.lv
Zviedrijas tirdzniecības palāta pārstāv vairāk nekā 80 zviedru vai ar Zviedriju saistītu uzņēmumu, kas darbojas Latvijā.

Latvijas Ārlietu ministrija
www.mfa.gov.lv
Latvijas valdības birojs, kur ietilpst ministrija Rīgā, kā arī 34 vēstniecības un goda konsulāti ārvalstīs. 

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
www.norden.lv
Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) birojs Latvijā ir Ziemeļu Ministru padomes Sekretariāta Kopenhāgenā sastāvdaļa ar uzdevumu veicināt Ziemeļvalstu un Latvijas sadarbību. ZMP birojs Latvijā cieši sadarbojas ar valsts un nevalstiskā sektora institūcijām un Ziemeļvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, lai īstenotu kopējās Ziemeļvalstu iniciatīvas. ZMP birojs Latvijā veicina un nodarbojas ar projektiem, kas ir saistīti ar Ziemeļvalstīm, un veic plaša apjoma Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību. Birojs tāpat kalpo kā projektu administrators, tostarp Ziemeļvalstu un ES projektos vai kopējos Ziemeļvalstu-Baltijas valstu projektos, un atbild par praktisko darbu un kvalitātes nodrošināšanu.

Rīgas Juridiskā augstskola
www.rgsl.edu.lv
Rīgas Juridiskā augstskola piedāvā pilna laika Rietumu izglītības standartiem atbilstošu studiju programmu maģistra grāda iegūšanai salīdzinošajās tiesībās (Master of Comparative Jurisprudence, MCJ), kā arī tālākizglītības programmas praktizējošiem juristiem.

Latvijas institūts
www.li.lv
Institūcija, kas atbildīga par Latvijas tēla veidošanu.

NVO Centrs
http://www.nvo.lv/lv/news/

Latvijas uzņēmumu un iestāžu katalogs Internetā
http://www.zo.lv/

Izziņu katalogs
www.latnet.lv
Latvijas informatīvais web serveris