Zviedrijas vīza

No 2001. gada 25. marta Zviedrija ir Šengenas līguma valstu sastāvā. Ja Jūs esat Latvijas pilsonis/-e, Jūs varat iebraukt Šengenas līguma valstīs un uzturēties tur līdz trīs mēnešiem bez vīzas.

No 2007. gada 19.janvāra arī Latvijas nepilsoņi var ceļot bez vīzām uz vairākām Eiropas Savienības dalībvalstīm tai skaitā uz Zviedriju.

No 2007. gada 25.decembra, visi Latvijas iedzīvotāji, kuri saņēmuši uzturēšanos atļauju Latvijā vai Latvijas izsniegtu Šengenas vīzu, drīkst ceļot uz Zviedriju bez vīzas un uzturēties Zviedrijā ne ilgāk par 90 dienām pusgada laikā.

Ja Jums jaur ir derīga vīza, ko izsniegusi kāda no Šengenas zonas valstīm, parasti tā būs derīga arī, lai iebrauktu Zviedrijā. Izņēmuma gadījumā iespējams, ka vīza ir derīga iebraukšanai tikai vīzu izsniegušajā valstī vai atsevišķās valstīs. Tādos gadījumos Jums nepieciešams atsevišķi iesniegt pieteikumu iebraukšanas vīzas saņemšanai Zviedrijā. Šengenas zonā to iespējams nokārtot vēstniecībās Atēnās, Berlīnē, Madridē, Parīzē un Romā. Šo vēstniecību mājaslapās ir pieejama informācija par to, kā iesniegt vīzas
pieteikumu.

Saraksts ar valstīm, kuru iedzīvotājiem ir nepieciešama vīza iebaukšanai Zviedrijā pieejams šeit.

Zviedrijas vēstniecība Rīgā nepieņem un neizskata iebraukšanas vīzu pieteikumus.