Informacija ES/EEE piliečiams apie leidimą gyventi Švedijoje

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos piliečiams galioja žemiau nurodyta informacija:

  • Lietuvos piliečiai ir jų artimiausi giminaičiai nuo 2004 m. gegužės 1 d. turi teisę gyventi ir dirbti Švedijoje tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti Europos Sąjungos piliečiai. Be kitų dalykų tai reiškia, kad Lietuvos piliečiai turi teisę būti Švedijoje tris mėnesius be tam tikro leidimo, nepriklausomai nuo buvimo tikslo. Trijų mėnesių laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kurią asmuo įvažiuoja į Švediją. Naujas trijų mėnesių laikotarpis prasideda po to, kai asmuo išvyksta iš Švedijos, kad ir vienai dienai, o po to vėl grįžta. Todėl svarbu pasirūpinti, kad įvažiuojant į Švediją pase būtų įdėtas antspaudas.
  • Dėl tos priežasties atsisakyta ankstesnių reikalavimų taip vadinamiems sezoninio darbo leidimams Lietuvos piliečiams.
  • Kartu vykstantis vyras/žmona ir vaikai taip pat privalo kreiptis dėl leidimo gyventi. Tą galima daryti jau įvažiavus į Švediją. Kartu vykstantis asmuo, kuris nėra susituokęs su Lietuvos piliečiu (arba kitu ES/EEE piliečiu), privalo kreiptis dėl leidimo gyventi pagal Švedijos užsieniečių įstatymą. Šią anketą irgi galima pateikti įvažiavus į Švediją.
  • Švedijos piliečių giminaičiai, kurie kreipiasi dėl leidimo gyventi Švedijoje, privalo kreiptis dėl leidimo gyventi pagal Švedijos užsieniečių įstatymą. Anketą galima pateikti įvažiavus į Švediją.
  • Asmuo, kuris gyvena neregistruotoje santuokoje su ES/EEE piliečiu, bet pats nėra ES/EEE šalies pilietis, privalo kreiptis dėl leidimo gyventi į Švedijos užsienio reikalų instituciją prieš įvažiuodamas į Švediją.

Kreipiantis dėl leidimo gyventi, keliami skirtingi reikalavimai, priklausomai nuo buvimo Švedijoje tikslo.

a) Darbuotojui reikia pateikti darbdavio išduotą ir pasirašytą pažymą apie įdarbinimą. Įdarbinimo pažymoje turi būti nurodytas įdarbinimo laikotarpis ir įdarbinimo forma, o taip pat išsami informacija apie darbą bei darbo valandų skaičių per savaitę. Be to, turi būti aiškiai nurodytas darbdavys (pavadinimas, telefono numeris, kontaktinis asmuo ir bendrovės įmonės kodas).
 
b) Studentams reikia pateikti priėmimo patvirtinimą iš Švedijos mokymo įstaigos, bent vidurinės mokyklos lygio. Be to, patvirtinimo reikia tam, kad būtų užtikrintas išlaikymas mažiausiai 7 300 SEK per mėnesį bei visuotinis (mažiausiai 30 000 EUR) sveikatos draudimas.

c) Norint gauti leidimą gyventi Švedijoje kaip individualia veikla užsiimančiam asmeniui, asmuo privalo pateikti įmonės registracijos pažymėjimą ir/arba kitus dokumentus, įrodančius, kad asmuo turi nuosavą įmonę.

d) Pensininkai turi parodyti, kad jie turi pinigų, kurie atitiktų bent jau mažiausią Švedijos garantuojamą pensiją, t.y. apie 6 850 SEK per mėnesį.

Asmenys, kurie nepriklauso nei vienai iš aukščiau paminėtų kategorijų, turėtų ieškoti informacijos Migracijos tarnybos internetinėje svetainėje www.migrationsverket.se. Čia taip pat galima rasti Migracijos tarnybos biurų adresus Švedijoje.