Maria Christina Lundqvist

  • Maria Christina Lundqvist

    Maria Christina Lundqvist Nuotrauka: UD

Lietuvoje gyvenu pusę metų. Esu sujaudinta, kaip šiltai ir draugiškai mane sutinka. Tai ypatingas jausmas ir garbė, kad į Lietuvą atvykau būtent 2016 metais. Rugpjūčio mėnesį sukako dvidešimt penkeri metai, kai Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, tarp mūsų šalių buvo atkurti diplomatiniai ryšiai. Per tuos metus abejose šalyse ir tarp jų įvyko neįtikėtinas progresas. Anksčiau Baltijos jūra simbolizavo sieną. Šiandien Baltija jungia mus ir reiškia artumą.

Pastaruosius dvidešimt penkerius metus Švedija ir Lietuva ėjo vienu keliu. Švedijai tai buvo savaime suprantamas dalykas pasidalinti savo patirtimi įvairiose srityse ir plėtoti bei gilinti mūsų šalių ryšius. Tačiau sustoti negalime. Yra daugybė kitų dalykų, kurių galime pasimokyti vieni iš kitų! Kaip Švedijos ambasadorė tikiuosi, kad galėsiu prisidėti toliau plėtojant ir gilinant mūsų santykius.

Svarbūs mūsų bendradarbiavimo taškai: regiono saugumas, energetika, inovacijos, prekyba, investicijos ir, savaime suprantama, narystė Europos Sąjungoje bei bendradarbiavimas kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat tikiuosi, kad galėsiu paskatinti dar daugiau žmonių bendrauti, kad galėsiu perduoti Švedijos požiūrį tokiais klausimais kaip žmonių lygiavertiškumas, lyčių lygybė ir vaikų teisės, socialinė įmonių atsakomybė, darbo aplinka, klimatas ir migracija.

Nuo eksporto priklausomai šaliai, tokiai kaip Švedija, laisvoji prekyba yra savaime suprantamas ir būtinas dalykas. Šiandien galime džiaugtis stabilia ekonomika, geru prieaugiu ir nedideliu nedarbo lygiu. Kadaise Švedija buvo šalis, iš kurios emigravo daug žmonių. Šiandien jai reikia žmonių iš kitų šalių, kad jie padėtų mums išlaikyti gerą ekonominį lygį ir standartą. Kitų kultūrų žmonės praturtino mūsų šalį. Mums, švedams, buvo savaime suprantama, kad turime priimti ir pasirūpinti tais, kurie buvo priversti bėgti iš gimtųjų šalių.

Laisvė yra egzistencija. Laisvė – kai gali išsakyti savo nuomonę ir gyventi, kaip nori. Tai demokratinės visuomenės sąlyga ir šiuolaikinės klestinčios valstybės pagrindas. Švedijoje jau daug metų galioja įstatymas, kuris draudžia diskriminaciją ir skatina vienodas teises ir galimybes nepaisant lyties, lyties neatitinkančios tapatybės arba išraiškos, tautybės, religijos ar kitokio tikėjimo, negalios, lytinės orientacijos ar amžiaus.

Pati esu „priklausoma“ nuo rašytinio žodžio. Man visada daug reiškė knygos, rašytiniai tekstai ir rašymas. Švedija neseniai paminėjo 250 metų spaudos laisvės jubiliejų. 1766 metų gruodžio 2 dieną Švedijos parlamentas priėmė pirmąjį pasaulyje spaudos laisvės įstatymą ir tuo panaikino spaudos cenzūrą bei įtvirtino visuomenės teisę susipažinti su viešais dokumentais ir dalyvauti politiniuose debatuose.

Kaip moteris ir diplomatė didžiuojuosi, kad Švedija vykdo feministinę užsienio politiką – tai savaime suprantama, kad moterims ir vyrams turi būti suteikiamos vienodos tobulėjimo galimybės. Švedijos feministinės užsienio politikos tikslas – užtikrinti visų moterų ir mergaičių teises, atstovavimą joms ir priėjimą prie išteklių. Tikslo turi būti siekiama atsižvelgiant į skirtingas jų situacijas.

Metų sandūroje Švedija tapo JTO Saugumo Tarybos nare 2017–2018 metais. Mūsų šalis seniai dalyvauja tarptautinėse misijose. Daugiau kaip 100 000 moterų ir vyrų yra dalyvavę 120 misijų, kurios vyko 60 šalių. 1953–1961 metais švedas Dag‘as Hammarskjöld‘as buvo antrasis JTO generalinis sekretorius. Mes daug išmokome iš Lietuvos patirties, kai ji dirbo Saugumo Taryboje 2014–2015 metais.

Tikiuosi, kad galėsiu pasidalinti daugeliu švediškų tradicijų. Ne tik šv. Liucijos ir Vidurvasario švenčių tradicijomis, bet ir mūsų kasdienėmis kavos pertraukėlėmis – fika, Vaflių dienos tradicija, pūdyta silke ir daugeliu kitų dalykų.

Man labai svarbus valgymo ritualas. Ne tik todėl, kad maistas mums būtinas, kad gyventume, bet ir todėl, kad jis perteikia tradicijas ir kultūrą bei vienija žmones. Noriu, kad Švedijos ambasada Vilniaus senamiesčio centre būtų švedų ir lietuvių susitikimo vieta, kad jie čia kalbėtųsi ir dalintųsi patirtimi, geriau pažintų vieni kitus ir susirastų naujų draugų. Galbūt būtent Jus galėsiu pavaišinti švediška kava arba patiekalu!

Lietuvoje praleidau dar visai nedaug laiko, bet džiaugiuosi, kad sutikau jau nemažai lietuvių.

Noriu pažinti dar daugiau! Man įdomu, kaip jūs gyvenate, kokios jūsų svajonės, kokią ateitį norite sukurti! Noriu keliauti po jūsų gražią šalį ir daugiau sužinoti apie jūsų istoriją ir tradicijas. 

Kviečiu keliauti ir susitikti su manimi per mano kelionę po Lietuvą!