Útlevél kérelmezése az új útlevélkészítő készülékkel rendelkező külképviseleteken

A svéd rendőrség ma már csak újfajta útlevelet ad ki. A nagykövetségeket és a konzulátusokat (a tiszteletbeli konzulátusok kivételével) fotóállomásokkal valamint adatbázisokkal látták el, így új útlevél kérelmezésekor már nem kell fényképet hozni.

Alább részletes információt talál a következő témákról:

• Útlevél megújítása felnőttek számára
• Útlevél megújítása 18 éven aluli személyek számára
• Útlevélkérelem svéd útlevéllel korábban nem rendelkezett 18 éven aluli személyek számára
• Ideiglenes útlevél
• Svéd személyi igazolvány

A kérelmeket a svéd Országos Rendőrfőkapitányság (svédül: Rikspolisstyrelsen) elektronikus úton kapja meg, majd továbbküldik azokat a Svenska Passnak, ahol az okmány elkészül. Ezután az útleveleket a diplomatapostával küldik meg a képviseleteknek, ahol egy speciális készülékkel verifikálják, majd kiadják a kérelmezőknek.


Útlevél megújítása felnőttek számára

18 éven felüli, korábban svéd útlevéllel rendelkezett személyek az alábbi módon kérelmezhetnek új útlevelet:

Személyesen meg kell jelennie a nagykövetségen vagy konzulátuson.
El kell hoznia korábbi útlevelét.
Ha a korábbi útlevelet ellopták vagy elveszett, rendőrségi bejelentést kell tenni, és a jegyzőkönyvet be kell nyújtani.
Amennyiben korábbi útlevelét nem tudja felmutatni vagy az már egy évnél régebben lejárt, személyazonosságát más érvényes fényképes igazolvánnyal kell igazolnia.
Ha Svédországból kijelentkezett, be kell mutatnia a lakóhelyként bejelentett országban érvényes tartózkodási engedélyét.
Ha egyéb állampolgársággal is rendelkezik, be kell mutatnia az erről szóló igazolást.

Az útlevélkérelem illetéke 1400 svéd korona, melyet a kérelmezéskor helyi valutában, készpénzben kell befizetni.
Figyelem! Minden okiratból az eredeti példányt kell bemutatni.


Útlevél megújítása 18 éven aluli személyek számára

18 éven aluli személyek az alábbi módon kérelmezhetnek új útlevelet:

A gyermeknek szüleivel (gondviselőjével) együtt meg kell jelennie a nagykövetségen/konzulátuson.

A szülőknek útlevéllel vagy egyéb érvényes fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat.
A gyermek korábbi útlevelét is el kell hozni.
Ha csak az egyik szülő tud eljönni, a másik szülő/gondozó beleegyező nyilatkozatát is be kell mutatni.
Ha a gyermeknek csak egy gondviselője van, azt bírósági határozattal kell igazolni.

Az útlevélkérelem illetéke 1400 svéd korona, melyet a kérelmezéskor helyi valutában, készpénzben kell befizetni.
Figyelem! Minden okiratból az eredeti példányt kell bemutatni.


Útlevélkérelem svéd útlevéllel korábban nem rendelkezett 18 éven aluli személyek számára

Útlevéllel korábban nem rendelkezett személyek az alábbi módon kérelmezhetnek új útlevelet:

Ha egy gyermeknek korábban soha nem volt svéd útlevele az útlevélkérelmezés előtt:

Névbejelentést kell tenni és azonosítót (svédül: samordningsnummer) kell kérni.
Ezekhez a követségen/konzulátuson kell űrlapot kérni. A kitöltött űrlapokat a külképviseletekről a svéd adóhatósághoz (svédül: Skatteverket) továbbítják. A SKV 7750 számú névbejelentő űrlapot a svéd adóhatóság (svédül: Skatteverket) honlapjáról is le lehet tölteni.

Figyelem! A válasz körülbelül 2-3 hónap múlva érkezik meg.

Az ezt követő útlevélkérelmezéskor:

A gyermeknek szüleivel (gondviselőjével) együtt meg kell jelennie a nagykövetségen vagy konzulátuson.
Mindkét szülőnek útlevéllel vagy egyéb érvényes fényképes igazolvánnyal kell igazolnia személyazonosságát.
Be kell mutatni a gyermek nevéről és azonosítójáról (svédül: samordningsnummer) szóló határozatot.
Bizonyos esetekben szükség lehet más iratok bemutatására is (pl. születési anyakönyvi kivonat, szülők házassági anyakönyvi kivonata, stb.).
Ha csak az egyik szülő tud eljönni, a másik szülő/gondviselő beleegyező nyilatkozatát is be kell mutatni.
Ha a gyermeknek csak egy gondviselője van, azt bírósági határozattal kell igazolni.

Olyan kérelmezők esetében, akik nem születésüktől fogva svéd állampolgárok, egy állampolgársági igazolást is be kell mutatni.

Az útlevélkérelem illetéke 1400 svéd korona, melyet a kérelmezéskor helyi valutában, készpénzben kell befizetni.

Figyelem! Minden okiratból az eredeti példányt kell bemutatni.


Ideiglenes útlevél (svédül: provisoriskt pass)

Ha elvesztette útlevelét, ideiglenes útlevelet kérhet. Az ideiglenes útlevelet rendszerint egy Svédországba/lakóhelyként bejelentett országba történő hazautazásra állítják ki, és érvényességi ideje ennek megfelelően rövid.

A következő iratokra van szükség:

Kitöltött útlevélkérő űrlap (A fehér részen csak a világoskék mezőket kell kitölteni, a rózsaszín részen viszont minden mezőt. Ne felejtse el a lapot a világoskék kereten belül aláírni.) Űrlapot a nagykövetségen/konzulátuson talál.

Két darab, hat hónapnál nem régebbi igazolványkép. A képen az arcnak szemből kell látszania, a tekintetnek a kamera lencséje felé kell irányulnia, az arckifejezés legyen semleges, a háttér pedig világos és árnyékoktól mentes.

Ha az útlevelet ellopták, a rendőrségi jegyzőkönyvet is be kell mutatni.

Személyazonosságát érvényes fényképes igazolvánnyal kell igazolnia.

Külföldön bejelentett lakos esetében a korábbi útlevél vagy három hónapnál nem régebbi, az adóhivatal (svédül: Skatteverket) által kiállított nyilvántartási kivonat.

Az kérelem illetéke 1600 svéd korona, melyet a kérelmezéskor helyi valutában, készpénzben kell befizetni.


Svéd személyi igazolvány

Svéd állampolgárok 2005. október 1-e óta igényelhetnek svéd személyi igazolványt a svéd külképviseleteken.

A kártyaformátumú igazolványon fel van tüntetve az állampolgárság. Érvényességi ideje öt év, és svéd, valamint angol nyelven van kiállítva.

A svéd személyi igazolvánnyal szabadon utazhat az Európai Unión belül (valamint Norvégiába és Svájcba is), de az utazás megkezdése előtt a biztonság kedvéért mindig ellenőrizze le a célország feltételeit.

A személyi igazolványt ugyanúgy kell kérelmezni, mint útlevelet.

Az illeték mértéke is megegyezik az útlevélkérelem illetékének mértékével, azaz 1400 svéd korona, melyet a kérelmezéskor helyi valutában, készpénzben kell befizetni.

Útlevél- és személyiigazolvány-igénylés 2011 decemberétől az alábbi, kifejezetten ezekre az ügyekre fenntartott ügyfélfogadási időben lehetséges:
Kedd: 13.30-15.00
Csütörtök:  13.30-15.00.