A Véderőattasé Hivatala

A nagykövetség véderőattasé hivatala közvetlenül a Svéd Védelmi Erők Központi Parancsnokságához tartozik. A hivatal fő feladata, hogy a svéd-magyar védelmi együttműködést előmozdítsa és irányítsa.

A védelmi együttműködés elsősorban a haderőreformmal kapcsolatos tapasztalatcsere formájában nyilvánul meg. Ez felöleli a személyi kérdéseket, a kiképzést és a fegyverzetet, a környezet-helyreállítási együttműködést, a kutatás és haderő-technológia területét, illetve a békefenntartó-műveletekben való részvételt.

Magyarország NATO-tagország, Svédország pedig a NATO Békepartnerség programjának tagja. A Békepartnerségben való közös részvétel elősegíti a tagállamok interoperabilitásra alkalmas erőinek fejlesztését. A Békepartnerség program keretein belül számos alkalom nyílik a magyar és svéd alakulatok, illetve más tagállamok alakulatai számára közös kiképzések és hadgyakorlatok végrehajtására. Az ilyen hadgyakorlatok a Közös Békefenntartó Feladatok ellátását is előkészítik.

Minthogy Magyarország 2004. május 1-jén belépett az Európai Unióba, Magyarország és Svédország az EU Gyorsreagálású Erőinek felállításában és fenntartásában is együttműködik. A svéd-magyar katonai együttműködés tehát előreláthatóan tovább erősödhet.

A svéd nagykövetség védelmi hivatalának feladata, hogy közreműködjön a Magyarországra érkező felső szintű svéd katonai látogatások előkészítésében és végrehajtásában. A védelmi hivatal hatáskörébe tartozik a katonai diplomáciával kapcsolatos engedélyek kiadása. Így a védelmi hivatal jár el például svéd katonai látogatások esetén, svéd katonai egységek és felszerelés Magyarországra történő szállítása vagy Magyarországon való átszállítása kapcsán, illetve a svéd állam tulajdonát képező repülőgépek leszállásra és a légtér használatára feljogosító engedélyeit is a hivatal kezeli.

Jelenleg a hivatal munkájának túlnyomó többsége a 14 darab JAS39 típusú többfunkciós Gripen vadászrepülőgéphez kapcsolódik. A vadászgépszállítmányok 2006-2007 során megérkeztek Magyarországra.