EU és EGT állampolgároknak

Tudnivalók az EU és az EGT állampolgárok és hozzátartozóik tartózkodási engedélyéről.

2004. május

Svédország az Európai Unió (EU) tagállama. Az alábbi országok szintén tagjai az EU-nak: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) egyezménye értelmében Izland, Liechtenstein és Norvégia állampolgárai is szabadon utazhatnak az EU területén. Az EU és Svájc között létrejött kétoldalú megállapodás a svájci állampolgárok számára is garantálja a személyek szabad mozgását az EU területén. Az Északi államok állampolgárai mentesülnek a svédországi munkavállalási és letelepedési engedély beszerzésének kötelezettsége alól.

Hogyan utazhatnak az EU és az EGT állampolgárai Svédországba?

Az EU és az EGT állampolgárai, valamint közeli hozzátartozóik az állampolgárságot feltüntető érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal utazhatnak Svédországba. Azok a családtagok, akiknek vízumra van szükségük svédországi beutazáshoz, azt az utazás megkezdése előtt kötelesek beszerezni a lakhelyük szerinti svéd nagykövetségen vagy konzulátuson. A vízumkötelezett országok listája a http://www.regeringen.se/utrikes honlapon található.

Tartózkodási engedély iránti kérelm

Ha valaki több, mint három hónapig szándékozik Svédországban tartózkodni, akkor az EGT-ről szóló egyezmény és a svéd idegenrendészeti törvény értelmében, tartózkodási engedélyért kell folyamodnia. Az EU és az EGT állampolgárainak, családtagjaiknak és gyermekeiknek saját névre kiállított tartózkodási engedélyre van szükségük. Kiskorú gyermek esetén a gyermek felügyeletét ellátó feltt is alá kell, hogy írja a kérelmet.

Az EU és EGT állampolgárai és családtagjaik jogosultak arra, hogy tartózkodási kérelem iránti igényüket Svédországba utazásukat követően nyújtsák be. Ha azonban a kérelmező házastársa vagy élettársa EU vagy EGT állampolgár, a kérelmező pedig harmadik ország állampolgára, a kérelmezőnek Svédországba történő utazása előtt kell a lakhelye szerinti ország svéd nagykövetségén tartózkodási engedélyért folyamodnia.

Az EU és EGT állampolgárai mentesülnek a munkavállalási engedély kiváltásának kötelezettség alól, ha Svédországban kívánnak munkát vállalni. Ezek az állampolgárok közvetlenül a Svédországba történő megérkezést követően munkát vállalhatnak, még akkor is, ha nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel. Ilyen értelemben a svéd állampolgárok nem számítanak EU vagy EGT állampolgárnak.

Hol lehet benyújtani a tartózkodási engedély iránti kérelmet?

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező a Svéd Migrációs Hatóság bármelyik svédországi hivatalában benyújthatja. A kérelem benyújtása ingyenes. A Migrációs Hatóság hivatalainak címe megtalálható a hivatalokban elhelyezett információs kiadványokon és a http://www.regeringen.se/utrikes honlapon.
A kérelmező svédországi látogatása előtt a lakhelye szerinti svéd nagykövetségen vagy konzulátuson is benyújthatja tartózkodási engedély iránti kérelmét. A svéd nagykövetségek és konzulátusok címe szintén a http://www.regeringen.se/utrikes honlapon olvashatók.

A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása az EGT-ről szóló egyezmény szerint

Svédország aláírta az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt. Az Egyezmény értelmében az EU és EGT azon állampolgárai, akik munkaviszonyban vannak, önálló vállalkozók vagy önálló vagyonnal rendelkeznek, akár ötéves időtartamra is kaphatnak tartózkodási engedélyt.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a tartózkodási engedély iránti kérelemhez az EGT-ről szóló egyezmény értelmében?

Az EGT-ről szóló egyezmény értelmében a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell nyújtania egy kitöltött "EU/EGT állampolgárok és családtagjaik tartózkodási engedély iránti kérelme" című formanyomtatványt. A nyomtatványhoz a kérelmezőnek csatolnia kell érvényes útlevelének vagy személyi igazolványának hiteles másolatát. A kérelmezőnek továbbá dokumentumok segítségével igazolnia kell, hogy az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

Munkavállalók
Ha a kérelmező Svédországban kíván munkát vállalni, kérelméhez csatolnia kell a munkaadó által kiállított munkaszerződés egy példányát, mely tartalmazza a munkaviszony időtartamát és a munkakör leírását. A munkaszerződésen továbbá fel kell tüntetni a munkaadó nevét, címét és telefonszámát, aláírását, valamint a kapcsolattartó személy nevét. A kérelemnek tartalmaznia kell a cég adószámát és a kérelmező munkakörének pontos leírását. A munkaszerződés készülhet a Migrációs Hivatal formanyomtatványa alapján (Arbetsintyg för medborgare från EU/EES, Migr 227011). Ha a munkaviszony időtartama egy év, vagy ennél hosszabb időszak, a kérelmező automatikusan öt évre szóló tartózkodási engedélyt kap. Ha a munkaviszony ennél rövidebb, a kérelmező csak a munkaviszony időtartamára kap tartózkodási engedélyt.

Önálló vállalkozók
Önálló vállalkozóknak a tartózkodási engedély iránti kérelmükhöz csatolniuk kell vállalkozásuk adószámát és/vagy vállalkozásuk meglétét igazoló más okiratot.

Szolgáltatók
A szolgáltatóknak, például tanácsadóknak vagy szabadfoglalkozásúaknak okirattal kell igazolniuk a szolgáltatás meglétét.
A dokumentumon -mely lehet igazolás vagy megállapodás- fel kell tüntetni a szolgáltatás típusát, a szolgáltatás nyújtásának időtartamát, valamint a szolgáltató aláírását.
A tartózkodási engedélyt a kérelmező a szolgáltatás fennállásának időtartamára kapja meg.

Tanulók
Tanulóknak tartózkodási engedély iránti kérelmükben igazolniuk kell, hogy felvételt nyertek egy középiskola felső évfolyamaiba vagy felsőbb oktatási intézménybe, és Svédországban szándékoznak tanulni. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy fedezni tudja svédországi megélhetési költségeit, és rendelkezik Svédországban érvényes teljes körű egészségügyi biztosítással.
A kérelmező tanulmányainak idejére kap tartózkodási engedélyt. Ha a tanulmányok több, mint egy évre szólnak, a kérelmezőnek évente kell hosszabbítania tartózkodási engedélyét.
A tanulóknak joguk van munkát vállalniuk svédországi tanulmányaik ideje alatt.

Nyugdíjasok
A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy havi jövedelme vagy megtakarítása megfelel a svéd nyugdíjminimumnak, azaz havi 6850 SEK-nek.
A Migrációs Hatóság általában ötéves időtartamra állítja ki az engedélyt, ha azonban a nyugdíjas nem képes eltartani magát, a Migrációs Hatóság módosíthatja korábbi döntését.

Ha a kérelmező svédországi tartózkodása alatt vonul nyugdíjba, Svédországban maradhat, amennyiben a nyugdíjba vonulását megeloző legalább három évben Svédországban élt, vagy 12 hónapig Svédországban dolgozott.
Ha a kérelmező legalább két év svédországi munkaviszonyt követően megváltozott munkaképességűvé válik, s ezért nem dolgozhat többé, általában meghosszabbítják svédországi tartózkodási engedélyét.
A kérelmező akkor is jogosult a svédországi tartózkodásra, ha nyugdíjba vonulása előtt kevesebb, mint három évet töltött Svédországban, de rendelkezik a havi 6850 SEK svéd nyugdíjminimumnak megfelelő nyugdíjjal és Svédországban érvényes teljes körű egészségügyi biztosítással.

Egyéb kérelmezők
A kérelmező akkor is jogosult a tartózkodási engedélyre, ha a fenti kategóriák egyikébe sem esik bele, de fedezni tudja svédországi megélhetésének költségeit, és az EU vagy EGT tagállam állampolgára. A kérelmezőnek ilyenkor dokumentumokkal kell igazolnia, hogy megtakarításai stb. alapján fedezni tudja megélhetési költségeit anélkül, hogy szociális támogatást kapna Svédországban.

EU és EGT állampolgárok családtagjai
A fenti kategóriákba (munkavállaló, vállalkozó, szolgáltató, nyugdíjas vagy egyéb kérelmezők) tartozó állampolgárok alábbi családtagjai kaphatnak svédországi tartózkodási engedélyt állampolgárságuktól függetlenül:
(Figyelmébe ajánljuk, hogy EU és EGT állampolgárok élettársai az EGT egyezmény értelmében nem minősülnek családtagnak. Lásd "A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása az idegenrendészeti törvény értelmében" című fejezetet.)

  • házastárs
  • regisztrált élettárs
  • 21 évnél fiatalabb gyermek, vagy 21 évnél idősebb eltartott gyermek
  • Svédországban élő gyermek eltartott szülei

A svédországi tanulmányokat folytató diákok alábbi családtagjai kaphatnak tartózkodási engedélyt:

  • házastárs
  • regisztrált élettárs
  • 21 évnél fiatalabb gyermek, vagy 21 évnél idősebb eltartott gyermek

A kérelemhez csatolni kell a házassági vagy születési anyakönyvi kivonatot. A 21 évnél idősebb eltartott gyermeknek, valamint az eltartott szülőknek igazolniuk kell anyagi függőségüket.

A családtagok megegyező időtartamra kapnak tartózkodási engedélyt. Azon családtagok, akiknek vízumra van szükségük, hogy Svédországba utazzanak, ezt a lakhelyük szerinti svéd nagykövetségen vagy konzulátuson kell beszerezniük Svédországba való utazásukat megelőzően.

A kérelmező a tartózkodási engedély iránti kérelmet a svéd Migrációs Hatóság bármelyik svédországi hivatalában benyújthatja. A Migrációs Hatóság hivatalainak címe megtalálható a hivatalokban elhelyezett információs kiadványokon és a http://www.regeringen.se/utrikes honlapon. Ezt követően a Migrációs Hatóság igazolást állít ki a tartózkodási engedély megadásáról, és ezt postai úton eljuttatja a kérelmező svédországi címére.

Határ menti munkavállalók
Azon EU és EGT állampolgároknak, akik Svédországban dolgoznak, de egy másik EU vagy EGT tagállamban laknak, ahova legalább heti rendszerességgel hazajárnak, nem kell svédországi tartózkodási engedélyt kérelmezniük.

A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtása az idegenrendészeti törvény értelmében

Az EU és EGT állampolgárai az alábbi esetekben nem jogosultak hozzátartozói alapon svédországi tartózkodási engedélyre az EGT egyezmény értelmében:

  • svéd állampolgárok házastársa, regisztrált élettársa, élettársa vagy gyermeke

  • EU vagy EGT állampolgár élettársa

  • nem EU vagy EGT állampolgár házastársa, regisztrált élettársa, élettársa vagy gyermeke

Ha a kérelmező a fenti kategóriák egyikébe esik, akkor a tartózkodási engedély iránti kérelmét az idegenrendészeti törvénynek megfelelően kell benyújtania. A tartózkodási engedélyt a Migrációs Hatóság csak abban az esetben adja meg, ha a kérelmező bizonyítani tudja a kapcsolat tartósságát vagy a szülő(k) svéd állampolgárságát.

A kérelmező a tartózkodási engedély iránti kérelmet a Svéd Migrációs Hatóság bármelyik svédországi hivatalában benyújthatja Svédországba érkezését követően. A Migrációs Hatóság hivatalainak címe megtalálható a hivatalokban elhelyezett információs kiadványokon és a http://www.regeringen.se/utrikes internetes oldalon.

A tartózkodási engedély általában egy évig érvényes és egy további évre meghosszabbítható. Ha két év elteltével a Migrációs Hatóság meggyőződik arról, hogy a kapcsolat továbbra is komoly, a kérelmezőnek kiállítják a tartózkodási engedélyt. Ha a kérelmező élettársa vagy házastársa EU vagy EGT állampolgár, és ötéves tartózkodási engedéllyel rendelkezik, a kérelmező általában csak akkor kapja meg a letelepedési engedélyt, ha házastársa/élettársa is megkapta azt.
A kérelmező a tartózkodási engedélyt a Migrációs Hatóság bármelyik irodájában bepecsételtetheti útlevelébe.

Milyen dokumentumok szükségesek a tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásához az idegenrendészeti törvény értelmében?

Az idegenrendészeti törvény hatálya alá tartozó tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásához a kérelmezőnek csatolnia kell az "EU/EGT állampolgárok és családtagjaik tartózkodási engedély iránti kérelme" című formanyomtatvány egy kitöltött példányát. A kérelemhez csatolni kell továbbá az érvényes útlevél vagy személyi igazolvány egy hiteles másolatát. A kérelem első benyújtásakor a kérelmezőnek az "EU/EGT, A melléklet" feliratú nyomtatványt, hosszabbítás, illetve referenciaszemély igazolási kérelme esetén pedig az "EU/EGT, B melléklet" feliratú nyomtatványt is csatolniuk kell.

Ha a kérelmező házastársa vagy élettársa EU/EGT állampolgár, a kérelmező azonban nem, akkor a kérelmezőnek Svédországba utazása előtt kell benyújtania tartózkodási engedély iránti kérelmét a lakhelye szerinti svéd nagykövetségen vagy konzulátuson. Lásd a hozzátartozók tartózkodási engedélyére vonatkozó tudnivalókat.

További információ

A tartózkodási engedély meghosszabbítása

A kérelmező tartózkodási engedélyét az engedély lejárta előtt körülbelül egy hónappal hosszabbíthatja meg a Migrációs Hatóság bármelyik hivatalában.

Fellebbezés

Ha a kérelmező tartózkodási engedély iránti kérelmét a Migrációs Hatóság elutasította, a kérelmező a határozat kézhez vételétől számított három héten belül fellebbezhet az Idegenrendészeti Fellebbviteli Hivatalnál. A fellebbezést ahhoz a Migrációs Hatósági irodához kell küldeni, ahol a határozatot hozták. A Migrációs Hatóság ekkor megváltoztathatja határozatát, vagy továbbítja a levelet az Idegenrendészeti Fellebbviteli Hivatalnak.

Formanyomtatványok

A kérelemhez szükséges formanyomtatványok beszerezhetők a Migrációs Hivatal hivatalaiban vagy az alábbi címről:

Migrationsverket
Distributionen
601 70 Norrköping

Telefon: +46 11 156377
Fax: +46 11 156691
E-mail: distributionen@migrationsverket.se
A nyomtatvány beszerezhető továbbá bármely svéd követségen vagy konzulátuson, vagy letölthető a http://www.migrationsverket.se/ honlapról.

További információ

További információért forduljon a legközelebbi svéd nagykövetséghez, konzulátushoz vagy a Migrációs Hatósági hivatalaihoz.