Ecoles d'architecture

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN
Valhallavägen 79
100 44 STOCKHOLM
Suède

Tél. : 00 46 8 790 60 00
Fax : 00 46 8 790 65 00
E-mail : utbildning@kth.se
http://www.kth.se/?l=en_UK

TEKNISKA HÖGSKOLAN
Arkitektur vid Lunds tekniska högskola
PO Box 118
221 00 Lund
Suède

Tél.: 00 46 46 222 72 00
E-mail: allmanstudievagledning@kansli.lth.se
http://www.lth.se/english

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Chalmers University of Technology
Department of Architecture
SE-412 96 Göteborg
Suède

Tél. : 00 46 31 772 10 00
Fax. 00 46 31 772 38 72
E-mail : chalmers@chalmers.se
http://www.chalmers.se/en

Ecoles d'architecture d'intérieur en Suède

Il existe deux écoles d'architecture d'intérieur en Suède.

Konstfackskolan
Box 3601
126 27 Stockholm
Suède

Tél : +46 (0)8 450 41 08
E-mail : registrator@konstfack.se
https://www.konstfack.se/en/

HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk
Box 131
405 30 Göteborg
Suède

Tél : +46 (0)31 786 00 00
E-mail : info@hdk.gu.se
http://www.hdk.gu.se/en

Navigation

Top