Conférence SNS Paris

Conférence avec le journaliste Katrine Marçal (en suédois). Den Londonbaserade journalisten Katrine Marçal gästar SNS Paris för att prata om sin bok ”Det enda könet” men också om aktuella politiska frågor såsom hur Europa påverkas av Brexit.

Det är några frågeställningar som tas upp i Katrine Marçals bok "Det enda könet", som diskuterar nationalekonomisk teori och eventuella samband med ett universellt patriarkat. Boken nominerades till Augustpriset 2012 och året efter fick Marçal Dagens Nyheters kritikerpris.

Katrine Marçal har även skrivit insiktsfullt om Brexit i bland annat Dagens Nyheter. Hur påverkas Europa när Storbritanniens premiärminister förespråkar att landet lämnar EU:s inre marknad samtidigt som ekonomiska argument för en sådan lösning avfärdas i debatten?

Är Storbritannien på väg att förvandlas till vad Marçal kallat ”ett fritt flytande skatteparadis ute i den Engelska kanalen”?

Tid och plats
Tisdagen den 24 januari kl 19.00-21.00, Svenska Klubben, 242 Rue de Rivoli, Paris.

Anmälan
Senast torsdagen den 19 januari till
snsfrankrike@gmail.com. Mötet är avgiftsfritt för SNS medlemmar, se länk nedan för betalning av medlemsavgift, och kostar 20 euro för ickemedlemmar. Studenter och JCC medlemmar betalar halva priset.

Betalning av medlemsavgift.

Événements

Navigation

Top