Muuttoon liittyvät tulli- ja tuontimääräykset

EU:n sisällä vallitsee tavaroiden vapaa liikkuvuus. Tietyillä muuttotavaroilla on kuitenkin erityiset tuontimääräykset.

Eläimet
Tietoa eläinten kanssa matkustamisesta ja eläinten kuljetuksista on Ruotsin Maatalousviraston kotisivuilla

Tietoa eläinten tuonnista ja viennistä Suomeen on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kotisivuilla

Ajoneuvot
Tietoa ajoneuvojen viennistä ja tuonnista Ruotsiin/Ruotsista löytyy Ruotsin Kuljetushallituksen, Tulliviraston ja Veroviraston kotisivuilta.

Transportstyrelsen
Tullverket
Skatteverket

Aseet ja ampumatarvikkeet
Tietoa aseiden ja ampumatarvikkeiden tuontia ja vientiä koskevista määräyksistä on Ruotsin Tulliviraston kotisivuilla

Tavarat
Kysymyksiin tavaroiden, kuten auton, alkoholi- ja tupakkatuotteiden sekä elintarvikkeiden tuonnista vastaa Ruotsin Tullivirasto. Tulliviraston kotisivuilla on kattavasti tietoa tuontia koskevista säännöistä.