Passi & kansallinen henkilökortti

  • DSC_0435e4

    Ruotsin passi. Kuva: Ruotsin Helsingin-suurlähetystö

Tammikuun 1. päivästä 2014 lähtien Ruotsin Helsingin-suurlähetystöstä ei voi enää hakea tavallista passia tai kansallista henkilökorttia. Lue lisää passin ja henkilökortin hakemisesta otsikon ”Tavallisen passin ja kansallisen henkilökortin hakeminen” alta.

Ruotsin passilaki uudistuu 15. huhtikuuta 2016. Lainmuutoksen taustalla on huoli monien passien hukkumisista ja katoamisista. Passit, joita käyttävät muut kuin niiden oikeat haltijat, ovat suuri turvallisuusriski. Passilain keskeiset muutokset ovat, että

  • Ruotsin kansalaiselle voidaan myöntää korkeintaan kolme tavallista passia viiden vuoden ajanjakson aikana
  • väliaikaisen passin myöntämisen yhteydessä voimassa oleva tavallinen passi lisätään sulkulistalle
  • alle 12-vuotiaan lapsen tavallisen passin voimassaoloaika lyhennetään kolmeen vuoteen

Lainmuutoksen jälkeen Ruotsin kansalaiselle voidaan myöntää korkeintaan kolme tavallista passia viiden vuoden ajanjakson aikana. Väliaikainen passi voidaan myöntää tämänkin jälkeen. Väliaikaista passia koskevat sekä ajalliset että maantieteelliset rajoitukset. Mikäli väliaikaista passia hakevalla henkilöllä on voimassa oleva tavallinen passi, tavallinen passi lisätään kansainväliselle sulkulistalle. Väliaikaisia passeja myöntävät sekä Ruotsin poliisi että Ruotsin ulkomaanviranomaiset. Poliisin myöntämä väliaikainen passi on passikirjan muotoinen ja koneluettava, toisin kuin ulkomaanviranomaisen myöntämä A4-muotoinen väliaikainen passi.

Alle 12-vuotiaan lapsen tavallisen passin voimassaoloaika lyhennetään kolmeen vuoteen. Muutoksen syynä on nuorten lasten nopeasti tapahtuvat ulkonäön muutokset. Voimassaoloaikaa lyhentämällä lapsen passin väärinkäytön riski pienenee.

Yli 12-vuotiaiden lasten ja aikuisten tavallisten passien voimassaoloaika on edelleen viisi vuotta.

Ruotsin passit ja kansalliset henkilökortit ovat biometrisiä ja täyttävät EU:n passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevan asetuksen vaatimukset. Matkustusasiakirjoissa on mikrosiru, johon on tallennettu haltijan henkilötiedot, kuva ja sormenjäljet (kansallisiin henkilökortteihin ei tallenneta sormenjälkiä).

Suurlähetystön puhelinajat konsuli- ja passiasioita varten ovat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 13.30-15.30.