Vihkiminen Suomessa

Kirkollisen vihkimisen suorittaa evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon pappi. Maistraatin henkikirjoittaja toimittaa siviilivihkimisen.


Vihkitilaisuudessa on oltava läsnä vähintään kaksi todistajaa. Avioliiton kirkollinen siunaus voidaan toimittaa seurakunnan kanssa tehtävän sopimuksen mukaan.

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Tutkinnan voi suorittaa maistraatti tai se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Tutkintatodistus on jätettävä maistraatille ennen vihkimistä. Lisäksi vihkiparin on ilmoitettava, mitkä sukunimet puolisot ottavat käyttöönsä.