Vihkiminen Ruotsissa

Kirkollisen vihkimisen toimittaa Ruotsin kirkko, Svenska kyrkan, jolla on seurakuntia koko maassa. Siviilivihkimisen suorittaa käräjäoikeuden tuomari tai erityinen lääninhallituksen nimittämä vihkijä.

Avioliiton esteettömyystutkimus pyydetään verovirastosta, jossa toinen hakijoista on kirjoilla. Esteettömyystutkintapyyntö jätetään henkilökohtaisesti verovirastolle.  Mikäli jompikumpi hakijoista ei asu Ruotsissa, on  tämän todistettava  henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa sekä siviilisäätynsä.

Vihkitilaisuudessa  on oltava kaksi todistajaa paikalla. Avioliitossa käytettävät sukunimet on ilmoitettava viimeistään vihkitoimituksen alkaessa.