Liikenne- ja ajoneuvosäännöt

  • cecilia_larsson-infrastructure_in_sweden-1156

    Tukholman lliikennettä. Kuva: Cecilia Larsson/imagebank.sweden.se


Tietoa esimerkiksi ajokorteista, talvirenkaita koskevista säännöistä, ajoneuvojen viennistä sekä yleisistä liikenne- ja ajoneuvosäännöistä on Ruotsin Kuljetushallituksen kotisivuilla
 
Ruuhkamaksut
Tukholmassa ja Göteborgissa käytetään ruuhkamaksujärjestelmää, joka koskee tammikuun 1. päivästä 2015 alkaen myös ulkomaisia ajoneuvoja. Nykyään myös ulkomaan rekisterissä olevista henkilöautoista, kuorma-autoista ja busseista peritään ruuhkamaksu niiden ohittaessa maksuaseman Tukholmassa tai Göteborgissa.
Lisätietoa ruuhkamaksuista on Ruotsin Kuljetushallituksen kotisivuilla
 
Siltamaksut
Helmikuun 1. päivästä 2015 alkaen Sundsvallsfjärdenin ja Motalavikenin sillat ylittäviltä ajoneuvoilta peritään siltamaksu. Siltamaksua peritään myös Juutinrauman ja Svinesundin ylittävillä silloilla.