Autojuhtidele

Millisel perioodil on talverehvide kasutamine Rootsis kohustuslik?

Talverehvide kasutamine on Rootsis kohustuslik alates 1. detsembrist 31. märtsini, mustri sügavus peab olema vähemalt 3 mm.

Naastrehve võib kasutada 1. oktoobrist 15. aprillini.

Lubatud rehvikombinatsioonid järelhaagisega sõiduauto puhul
> Auto - naastrehvid, haagis - naastrehvid
> Auto - tavalised talverehvid, haagis - tavalised talverehvid või naastrehvid

Millised reeglid kehtivad Eestis välja antud juhiloa kasutamise kohta Rootsis?

Eesti juhiloa kehtivus Rootsis
Juhiluba, mis on välja antud Euroopa Majanduspiirkonda (EEA) kuuluvas riigis, sealhulgas Eestis, kehtib Rootsis teatud tingimustel.

EEA-riigi juhiluba kehtib Rootsis, kui
• juhiluba on kehtiv selle välja andnud riigis,
• juhiluba ei ole välja vahetatud Rootsi juhiloa vastu,
• juhiloa omaniku nimel ei ole samal ajal ka Rootsi juhiluba, mis on ära võetud või tühistatud.

EEA-riigid on (lisaks Rootsile) Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi ja Ungari.

Kui olete nõuetele vastava EEA-riigis väljastatud juhiloa omanik, kehtib juhiluba Rootsis ka siis, kui olete kantud Rootsi rahvastikuregistrisse, olenemata Rootsis elatud aja pikkusest. Vastavate tingimuste täitmisel on teil õigus juhendada ka õppesõitu.

EEA-riigi (sealhulgas Eesti) juhiloa vahetamine
EEA-riigis välja antud juhiloa saab vahetada samaväärse Rootsi juhiloa vastu, kui juhiluba on Rootsis kehtiv ja kui elate alaliselt Rootsis. Selleks tuleb täita vastav blankett, mille saate tellida Rootsi Transpordiagentuuri kodulehe kaudu.

Kas Stockholmi ja Göteborgi ummikumaksud kehtivad ka välismaa autodele?

Rootsis kehtib ummikumaksusüsteem Stockholmis ja Göteborgis. 1. jaanuarist 2015 kehtib maks nii Rootsis kui ka väljaspool Rootsit registreeritud sõidukitele. Varem kehtis see ainult Rootsis registreeritud sõidukitele.

Maksesüsteem on täiesti automaatne. Kui möödute kontrollpunktist, registreeritakse mööduv sõiduk ja selle omanikule saadetakse maksekorraldus. Lisainfot saab Transpordiagentuuri kodulehelt.