Informacija za hrvatske građane: Živjeti i raditi u Švedskoj nakon ulaska Republike Hrvatske u EU (1. srpanj 2013.)

Kao građani Europske unije imate pravo boraviti u Švedskoj bez dozvole boravka ukoliko imate dovoljno sredstava da se sami uzdržavate. Također imate pravo početi raditi ili studirati u Švedskoj. Ukoliko želite ostati dulje od tri mjeseca morate prijaviti svoje pravo boravka kod Državnog ureda za migraciju (Migrationsverket).

Švedska neće imati nikakvih prijelaznih pravila za ograničavanje slobode kretanja  hrvatskih radnika nakon ulaska Hrvatske u EU 1. srpnja 2013. Hrvatski radnici će imati ista prava kao i drugi građani iz bilo koje države članice EU-a.

Kao građanin EU-a imate pravo na rad u Švedskoj bez dozvole za rad. Prilikom ulaska u Švedsku morate imati važeću putovnicu ili osobnu iskaznicu kojom dokazujete svoje državljanstvo.

Prijava nakon ulaska u Švedsku

Kao građanin EU-a možete se preseliti u Švedsku bez podnošenja zahtjeva za bilo kakvu dozvolu. Ako planirate ostati dulje od tri mjeseca morate prijaviti svoje pravo boravka kod Migrationsverket. Ne možete se prijaviti prije dolaska u Švedsku.

Pravo na rad odmah

Kao građanin EU-a imate pravo početi raditi odmah nakon ulaska u Švedsku. Ne morate čekati prijavu ili odobrenje prijave.

Za više informacija molimo vidite sljedeći link:
> Migrationsverket (na engelskom)